Kyselytutkimus paljasti journalismin opiskelijoiden suosikkipuolueet – tuloksiin sisältyi myös melkoinen yllätys

Politiikka

Journalismin opiskelijoista 31 prosenttia äänestäisi vihreitä ja 26 prosenttia vasemmistoliittoa, jos vaalit olisivat nyt.

Asia ilmenee toimittajan ja Turun ammattikorkeakoulusta medianomiksi (AMK) valmistuvan Ville Mäkilän opinnäytetyöstä ”Kenen joukoissa seisot? – kyselytutkimus journalismin opiskelijoiden arvoista”.

Kolmanneksi suosituin puolue journalismin opiskelijoiden keskuudessa on kokoomus yhdeksän prosentin kannatuksella.

SDP:tä äänestäisi kahdeksan prosenttia, perussuomalaisia kuusi ja Liike Nyt -puoluetta kaksi prosenttia. RKP:tä äänestäisi yksi prosentti. 17 prosenttia vastaajista ei osannut ilmaista puoluekantaansa.

Huomionarvoista ja ehkä vähän yllättävääkin on se, että kukaan kyselyn vastaajista ei äänestäisi keskustaa tai kristillisdemokraatteja.

Vastaavasti 70 prosenttia opiskelijoista ilmoitti, ettei missään nimessä äänestäisi perussuomalaisia.

Opinnäytetyössä selvitettiin journalismin opiskelijoiden arvomaailmaa viiden eri teeman osalta.

– Ryhdyin tutkimaan journalismin opiskelijoiden arvoja siksi, että journalismin opiskelijoiden ja toimittajien väitetään toistuvasti olevan kallellaan vasemmalle.

– Kattavaa tutkimustietoa journalismin opiskelijoiden arvoista ei aiemmin kuitenkaan ollut olemassa, Mäkilä perustelee aiheen valintaa.

Vihervasemmistoon liitetyt arvot korostuvat myös arvomaailmaa koskevissa vastauksissa.

Journalistiopiskelijat katsovat, että toimittajan tulee edistää työssään monikulttuurisuutta ja pyrkiä lisäämään ihmisten tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaaroista.

Suurin osa journalismin opiskelijoista suhtautuu myönteisesti maahanmuuttoon, Suomen EU-jäsenyyteen ja vapaaseen liikkuvuuteen. Monet katsovat, että lentämistä ja lihansyöntiä tulisi rajoittaa verotuksella.

Vastauksista ilmenee, että journalismin opiskelijoiden keskuudessa ilmenee myös merkittäviä näkemyseroja.

Ne opiskelijat, jotka kannattavat oikeistolaisia arvoja, suhtautuvat vastausten perusteella moniin yhteiskunnallisiin asioihin vasemmistolaisia konservatiivisemmin.

Kysely oli osoitettu Tampereen ja Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelijoille sekä Haaga-Helian, Oulun ja Turun ammattikorkeakoulujen journalismin opiskelijoille.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kaikkien suomalaisten korkeakoulujen journalismin opiskelijoiden arvoja selvitettiin samassa tutkimuksessa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 93 journalismin opiskelijaa. Vastaukset kerättiin anonyymin verkkokyselyn kautta tammi-helmikuussa ennen keväällä puhjennutta koronaviruspandemiaa.