Keskustan Vehviläinen hämmästelee demariministeri Paateron lausuntoja: ”Nyt on soten, ei kuntaliitosten aika”

Politiikka

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, edellisen hallituksen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) hämmästelee kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) lausuntoja, joiden mukaan ”kuntia on aktiivisesti yhdistettävä”. 

Paateron mukaan valtiovarainministeriö valmistelee syksyn mittaan selvitystä siitä, miten kuntien yhdistymisiä voidaan vauhdittaa. 

Vehviläinen sanoo kannattavansa kuntien omasta halusta ja aloitteesta liikkeelle lähteviä kuntaliitoksia.

– Sen sijaan erityiselle vauhdittamiselle valtiovallan puolelta en näe sijaa. Myöskään hallitusohjelmassa ei ole kannanottoja kuntien aktiivisen yhdistämisen puolesta. 

– Ministeri Paateron tulisikin nyt osaltaan laittaa kaikki voimavarat siihen, että vihdoin sote-palveluiden järjestäminen ja rahoitus saadaan talousvaikeuksissa olevilta kunnilta laajemmalle pohjalle eli maakunnille, Vehviläinen toteaa. 

Vehviläinen muistuttaa Paateroa Kataisen hallituksen aiheuttamasta kuntakentän kaaoksesta.

– Aikanaan Kataisen hallitus yritti väkisin luoda Suomeen 70 kuntaa ja jätti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tekemättä. On poliittista realismia, että useamman uudistuksen yhtäaikainen eteenpäinvienti aiheuttaa paljon sotkua ja epävarmuutta.

Kuntakenttä ei Vehviläisen mukaan juuri nyt kaipaa uutta kuntaliitoskierrosta.

– Nyt on keskityttävä siihen, että sote-uudistus kyetään toteuttamaan ja että kunnilla on lähivuosina riittävät taloudelliset edellytykset hoitaa niille kuuluvat peruspalvelut, hän sanoo.

Vehviläisen mielestä on tärkeää, että hallitus pohtii syvällisesti keinoja kuntien pärjäämiseksi, kun syntyvyys on alhaista, työikäisiä on vähän ja ikäihmisiä yhä enemmän.

– Perusoikeudet eivät koske vain sosiaali- ja terveyspalveluja. Myös lapsilla ja nuorilla on vahva oikeus sivistyksellisiin palveluihin, varhaiskasvatukseen, perus- ja toisen asteen koulutukseen.

– Harvan asutuksen ja pitkien matkojen kunnissa kuntaliitokset harvoin auttavat pieniä koululaisia. Sen sijaan hallituksen tulee etsiä ennakkoluulottomasti keinoja, joilla pystytään turvaamaan lapsiperheiden varhaiskasvatus- ja koulupalvelut myös pitkien etäisyyksien kunnissa, Vehviläinen sanoo.