Keskustan valiokuntaryhmä tyytyväinen maatalouden huoltovarmuuspakettiin: "Tukee niitä ruuantuotannon sektoreita, joihin kustannuskriisi on iskenyt pahiten"

Huoltovarmuus

Keskustan maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmä (Anne Kalmari, Mikko Kärnä, Mikko Savola ja Juha Pylväs) on tyytyväinen ministeri Jari Lepän johdolla valmisteltuun maatalouden huoltovarmuuspakettiin.

Sen avulla päätettiin tehdä 300 miljoonalla toimenpiteitä akuuttiin maksuvalmiuskriisiin ja ruuan huoltovarmuuden turvaamiseen sekä energiaomavaraisuuden vahvistamiseen.

Ryhmän mielestä paketti on välttämätön, jotta voimme turvata riittävän ruuantuotannon ja elintarvikkeet kauppojen hyllyille.

– On siis huomioitava, että sovitulla paketilla turvataan nimenomaan huoltovarmuutta eli tuetaan toimenpiteitä, jolla varmistetaan riittävä omavaraisuus. Toimenpiteet tukevat niitä ruuantuotannon sektoreita, joihin kustannuskriisi on iskenyt pahiten, he toteavat tiedotteessaan.

Valiokuntaryhmä on kuitenkin huolissaan siitä, että maksut näyttävät menevän kylvöjen yli ja vaatii, että tuet saadaan maksuun mahdollisimman pian.

Toimenpiteinä paketissa on vuodelle 2022 lisätukia kansallisiin tukiin kotieläinsektorille ja kasvihuonetuotannolle, poro- ja kalatalouteen, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen nosto sekä kertaluontoinen korotus maatalouden energiaveron palautukseen.

– Lisäksi huoltovarmuuspaketilla vauhditetaan energiaomavaraisuutta tukemalla siirtymää pois fossiilisista energianlähteistä. Investointiavustukset alkutuotantoon ovat erittäin tärkeitä, jotta vahvistamme tilojen uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa tuotantoa. Investointitukia myönnetään vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja muihin huoltovarmuuteen liittyviin investointeihin ja muutoksiin, biokaasun edistämiseen sekä ravinteiden kierrätykseen, keskustaryhmä muistuttaa.

Pitkään jatkunut maatalouden huolestuttava kannattavuuskehitys ratkaistaan kuitenkin keskustalaisten mukaan markkinoilla.

Valiokuntaryhmä painottaa, että kaupan on kannettava vastuuta ja avattava sopimuksiaan elintarviketeollisuuden kanssa, jotta alkutuottajalle saadaan suurempi korvaus tuotteistaan. Myös rahoitusmarkkinat on saatava joustaviksi.

– Ensisijaisen tärkeää on edelleen saada markkinat toimimaan reilulla tavalla ja tässä kauppaketjujen ja elintarviketeollisuuden väliset neuvottelut ovat ratkaisevassa roolissa.