Keskustan Katainen: EU ei ole tähän mennessä riittävästi panostanut pohjoiseen ulottuvuuteen – "Tilanteen muuttamisessa on nyt ratkaisun paikka"

Euroopan unioni

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./Renew) pitää käänteentekevänä Euroopan parlamentin päätöstä, jossa vaaditaan EU:lta vahvempaa otetta ja lisää kestäviä investointeja arktiselle alueelle.

Mietintö EU:n arktisesta politiikasta hyväksyttiin europarlamentissa vahvalla 506-36 enemmistöllä. Parlamentti korostaa mietinnössään rauhanomaisen yhteistyön ja rakentavan vuoropuhelun merkitystä, jossa EU:n on oltava mukana aktiivisessa roolissa.

– Komission on otettava parlamentin viesti huomioon ja vahvistettava otetta arktisella. EU:n on oltava geopoliittinen toimija myös pohjoisessa ja varmistettava, ettei arktisesta tule suurvaltojen pelikenttää. Nyt tarvitaan kattavia kansainvälisiä sopimusjärjestelyjä, joiden synnyssä EU:n on syytä olla aktiivinen ja aloitteellinen osapuoli, Katainen sanoo tiedotteella.  

Katainen korostaa, että arktinen alue on luonteeltaan poikkeuksellisen herkkä ja arvokas. Siellä kohtaavat paitsi suurvaltojen taloudelliset- ja turvallisuusintressit niin myös ilmastonmuutoksen äärimmäiset vaikutukset.

– Geopolitiikan merkitys on ollut kasvussa, ja tarvitsemmekin EU:lta aktiivista ja rakentavaa otetta, joka vahvistaa alueen valtioiden rauhanomaista yhteistyötä, Katainen sanoi EU-parlamentin täysistuntokeskustelussa Strasbourgissa Ranskassa.

Kataisen mielestä EU ei ole tähän mennessä riittävästi panostanut pohjoiseen ulottuvuuteen. Tilanteen muuttamisessa on hänen mukaansa nyt ratkaisun paikka.

Brysselistä on nähtävä Euroopan pohjoisimpaan kolkkaan asti ja ymmärrettävä arktisen haasteet ja mahdollisuudet. EU:lla on valta ja vastuu edistää alueen kestävää laaja-alaista kehitystä. Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityisrahoitus on ollut erityisen tuloksellista, nyt sitä on lisättävä, Katainen linjaa.

Euroopan komissio julkaisee EU:n arktisen tiedonannon 13. lokakuuta 2021.