Keskustan Kalmari: Ympäristöministeriökin täytyy hajauttaa – ”Se on työtehtäviltään kaikkein keskittynein Helsinkiin”

Alueellistaminen

Kansanedustaja Anne Kalmari (kesk.) haluaisi edistää myös ympäristöministeriön paikkariippumattomuutta.

Tiedotteessaan hän arvioi, että ympäristöministeriö on työtehtäviltään kaikkein keskittynein pääkaupunkiin Helsinkiin, vaikka hallinnonala koskee selvästi koko Suomea.

Harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajana toimivan Kalmarin mukaan puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) käynnistämä alueellistamisselvitys on oikea linjaus.

– Juuri näin työryhmämme velvoitti valtionhallintoa toimimaan, hän riemuitsee tiedotteessaan.

Kalmari muistuttaa, että harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän lokakuussa julkaisemassa loppuraportissa todettiin, että paikkariippumattoman työskentelyn mahdollisuuksia vahvistetaan erilaisin toimenpitein ja kokeiluin.

Myös hallitusohjelmassa esitettiin, että toteuttamiskelpoisia keinoja monipaikkaisen elämän tukemiseksi tulee selvittää.

– Nämä kirjaukset on nyt onnistuneesti otettu toimeenpantavaksi ja selvitykseen ministeri Kaikkosen toimesta. Uskon ja toivon näkeväni puolustusministeriön hallinnonalan tulevaisuudessa näkyvän ja palvelevan paljon nykyistä paremmin Suomea, Kalmari kiittää.