Keskustan juristikansanedustajat katupartioista: Vaikea lailla kieltää

Turvallisuus

Keskustan juristitaustaiset kansanedustajat suhtautuvat epäillen valtiovarainministeri Alexander Stubbin (kok.) esittämään ajatukseen, että rasistiset katupartiot kiellettäisiin.

Kansanedustajat toteavat, että Suomessa on kokoontumisvapaus ja ajatusten kieltäminen on mahdotonta.

Rasismin ja väkivallan nelikko torjuu yksiselitteisesti. Poliisille he vaativat lisää voimavaroja.

Suomenmaalle haastattelun antoi neljä keskustan viidestä oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneesta kansanedustajasta, Eeva-Maria Maijala, Kauko Juhantalo, Esko Kiviranta ja Antti Kurvinen.

Eeva-Maria Maijala (Kuva: Suomenmaa)

Eeva-Maria Maijalan mielestä partioinnin kriminalisointi ei olisi järkevää: poliisivaltiokehitystä pitää varoa.

– On olemassa kokoontumisvapaus. On vaikea valvoa, onko partioinnissa kyse muusta kuin kokoontumisesta.

Rasistisista aikomuksista Maijala toteaa, että niiden johtaessa väkivaltaan toimitaan olemassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Maijala näkee erittäin kannatettavana sen, että ihmiset katsovat kaduilla toistensa perään, tarvittaessa antavat apua ja soittavat poliisille.

– Omaa henkeä ei saa vaarantaa eikä ottaa oikeutta omiin käsiin, hän raamittaa.

Hän muistuttaa, että keskustelussa olevat partiot eivät ole tehneet mitään rikollista. Lähtökohtaisesti partioita ei hänen mielestään tarvittaisi, sillä turvallisuusasiat hoitaa poliisi.

– Poliisi tarvitsee lisää määrärahoja. Sen pitää pystyä toimimaan niin, että ihmisillä säilyy usko poliisin kykyyn hoitaa työnsä.

On onnetonta taaperrusta yrittää säätää sellainen laki kuin rasismin kieltäminen.

Kauko Juhantalo

Kauko Juhantalo

Kauko Juhantalo suhtautuu partiointi-ilmiöön kaksijakoisesti.

– Kanta on ehdottoman kielteinen rasistisia piirteitä ja väkivaltaa kohtaan. Voimakeinot kuuluvat viranomaisille.

Toisaalta hän Maijalan tapaan pitää turvallisuutta lisäävää yhteistoimintaa tervetulleena.

– Jos tämä partiointi on asukkaiden itsestään luonnollisesti organisoimaa, yleistä siisteyttä ja turvallisuutta lisäävää ja kortteli- ja kylähenkeä luovaa, niin suhtaudun siihen normaalina elämän ilmiönä.

Rasismia ei voi säädellä, Juhantalo sanoo.

– Turhaa eli sellaista lainsäädäntöä, jota ei voi valvoa, ei kannata tehdä. Jokainen sydämessään tuntee mitä on rasismi ja kuinka väärin se on.

– On onnetonta taaperrusta ja idealistista yrittää säätää sellainen laki kuin rasismin kieltäminen.

Myös Juhantalo on havainnut kansalaisten turvattomuuden kokemukset.

– Näyttää selvästi siltä, että poliiseja on liian vähän. Siihen on alettava kiinnittää huomiota. Laaja pakolaisuus on aiheuttanut ison shokin.

Ihmisoikeuksien vastainen syrjintä on kielletty laissa.

Esko Kiviranta

Esko Kiviranta (Kuva: Jari Laukkanen)

Esko Kiviranta ei kannata kontrolloimattomia partioita, jotka käyttävät valtuuksia, joita heille ei ole annettu.

– Jos partiot jakelevat ihmisille määräyksiä miten kaduilla voi olla, periaatteellinen kantani on kielteinen. Käytännössä kieltäminen on hallituksen asia.

Mikään asia ei ole mustavalkoinen, Kiviranta toteaa.

– Jos taas on kyse ihmisistä, jotka vain kuljeskelevat, se kuuluu kokoontumisvapauteen. Jos kulkijat huomaavat häiriötä ja ilmoittavat poliisille, se on oikein.

Uutta lakia rasismista ei Kivirannan mukaan tarvita.

– Ihmisoikeuksien vastainen syrjintä on kielletty laissa ja kansainvälisissä sopimuksissa, hän muistuttaa.

En halua poliisivaltiota sen takia, että tapahtunut jotain partiointia.

Antti Kurvinen

Antti Kurvinen (Kuva: Henna Lammi)

Tunnetiloja ja ajatuksia ei voi kieltää, Antti Kurvinen linjaa.

– Kun nousee muukalaispelkoa ja -vihaa, ei niitä voi kieltää. Sitä ei voi muuttaa kieltämällä, että älä ole vihainen. On valistuksen ja sivistystyön tehtävä muuttaa asenteita.

Uusnatsistisen partioinnin kieltämiselle Kurvinen löytää pieniä mahdollisuuksia, mutta korostaa, että sitä on harkittava tarkkaan.

– Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus on perustuslain 13. pykälässä. Kokoontumislakia voi ehkä tarkentaa, mutta perusoikeuksien rajoittamista pitää varoa.

– Järjestyslaki säätää, miten kaupungilla voi käyttäytyä. Sillekin voi tehdä jotain tarkennuksia.

Kurvinen varoittaa ylilyönneistä kumpaankin suuntaan.

– En halua poliisivaltiota sen takia, että on tapahtunut jotain partiointia.