Keskustan Juha Pylväs kiittelee kriisipakettia: "Monet viljelijät miettivät, onko kylvöjä kannattavaa tehdä. Näin ei saisi olla"

Huoltovarmuus

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs on huolissaan maatalouden kannattavuuskehityksestä.

– Vaikka elintarvikeketjussa kokonaistuotto on kasvanut, on yrittäjätulo pienentynyt. Energian hinnan nousun myötä maatalous on joutunut vaikeaan kustannuskriisin, kun panostuotteiden eli energian, polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat ovat nousseet ennätysvauhtia, Pylväs toteaa kannanotossaan.

Lisäksi huonosta satovuodesta johtuen kotieläintiloilla rehuvarastot ovat Pylvään mukaan huvenneet ja ostorehun hinta markkinoilla noussut.

– Monet viljelijät miettivät, onko kylvöjä kannattavaa tehdä. Näin ei saisi olla.

Pylväs sanoo tiedotteellaan, että lisäksi Ukrainan sota vaikuttaa myös elintarvikemarkkinoilla. Ukraina on merkittävä maa maataloustuottajana monessa raaka-aineessa. Venäjä on puolestaan tärkeä öljy- ja viljakaupan toimija ja sodalla on luonnollisesti vaikutuksia myös Venäjän kauppaan.

– Koska tilanne on epävarma, on erityisen tärkeää, että pidämme huoltovarmuutemme kunnossa ja varmistamme, että ruokaa ja energiaa riittää Suomessa.

Pylväs iloitsee siitä, että huoltovarmuuspaketista on päästy sopuun.

Alkutuotannon edellytyksien varmistamiseksi hallitus valmistelee noin 300 miljoonan euron arvoisen tukipaketin, jolla turvataan huoltovarmuus. Toimien tarkempi valmistelu alkaa välittömästi kokoluokasta päättämisen jälkeen.

Kokonaisuus tulee sisältämään nopeavaikutteisia tukimuotoja tilojen maksuvalmiuden tukemiseksi sekä toimia, joilla vauhditetaan maatalouden energiaomavaraisuuden kasvattamista ja siirtymää pois fossiilisten polttonesteiden ja lannoitteiden käytöstä.

Ryhmäjohtajan mukaan on huomioitava, että tukipaketti on suunnattu huoltovarmuuden turvaamiseen akuutissa tilanteessa – se ei poista pitkällä aikavälillä kehittyneitä kannattavuusongelmia maataloudessa.

– Ensisijaisen tärkeää on edelleen saada markkinat toimimaan reilulla tavalla ja tuottajille euroja tilille. Kaupan ja elintarviketeollisuuden on avattava sopimuksiaan, jotta alkutuottajalle saadaan suurempi korvaus tuotteistaan. Myös rahoitusmarkkinat on saatava joustaviksi. Näillä toimilla turvaamme myös pitkän aikavälin huoltovarmuuden ja riittävän omavaraisuuden, Pylväs sanoo.

– Olemme tehneet pitkään maatalouden ja huoltovarmuuden eteen määrätietoisesti töitä. On myönteistä ennen muuta viljelijöiden ja heidän läheistensä kannalta, että nyt saamme nopeita ratkaisuja akuuttiin kriisiin, hän lisää.