Keskustan Aittakummulta lakialoite: Lapsen hoitovapaa on huomioitava opintolainahyvityksessä

Opintolaina

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu kerää kansanedustajilta allekirjoituksia lakialoitteeseen, joka edistäisi opiskelun ja perheen yhteensovittamista.

Lakialoite esittää, että opintolainahyvitykseen oikeuttavaan opiskelujen tavoiteaikaan voisi saada pidennystä myös hoitovapaan ajalta, Aittakumpu kertoo tiedotteessaan.

– Nykyisen lainsäädännön mukaan opintolainahyvitystä voi saada joissakin tapauksissa, vaikka tutkinnon suorittamiseen olisi kulunut tavoiteaikaa pidempi aika. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, jos lainansaaja on ollut äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla opintojensa aikana.

Sen sijaan hoitovapaan ajalta ei voi saada pidennystä tutkinnon suorittamiseen käytettävään aikaan, keskustaedustaja muistuttaa.

– Opintotukilakiin olisi perusteltua tehdä muutos, joka oikeuttaisi pidentämään tutkinnon suoritusaikaa kahdella lukuvuodella myös hoitovapaan perusteella, Aittakumpu sanoo.

Aittakumpu perustelee muutosta sillä, että se helpottaisi perheen perustamista jo opiskeluaikana ja ottaisi huomioon lapsen ja perheen tarpeet sekä erilaiset elämäntilanteet opiskelijaperheissä.

– Suomalaisen yhteiskunnan suureksi ongelmaksi on muodostunut historiallisen alhaisesta syntyvyydestä johtuva huoltosuhteen heikkeneminen sekä ihmisten henkilökohtaisten lapsilukutoiveiden toteutumatta jääminen.

– Yhdeksi syyksi syntyvyyden vähenemiseen on arvioitu sitä, että ensimmäisen lapsen vastaanottamista siirretään, jolloin ensisynnyttäjät ovat keskimäärin vanhempia kuin ennen, Aittakumpu sanoo.

Aittakummun mukaan lapsi- ja perhemyönteinen politiikka sekä perheen perustamiseen rohkaiseminen myös opiskeluaikana on väestöpoliittisesti järkevää.

– Hyviä toimia on viime vuosina tehtykin. Esimerkiksi vuonna 2018 otettiin käyttöön opintotuen huoltajakorotus, joka viestitti, että perheellistyä voi myös opiskeluaikana. 2020 huoltajakorotusta nostettiin 75 eurosta 100 euroon kuukaudessa, kansanedustaja muistuttaa.