Keskustamepit: Uusiutuvan energian direktiivi turvaa kasvun edellytykset Suomen biotaloudelle

”Uusiutuvien energialähteiden lisääminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi”
Biotalous

EU:n uusiutuvan energian linjaukset turvaavat kasvun edellytykset Suomen biotaloudelle ja metsätaloussektorille, keskustan europarlamentaarikot luottavat.

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistain täysistunnossaan uusiutuvan energian direktiivin äänin 495– 68. Keskustamepit Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen ja Mirja Vehkaperä kertovat iloitsevansa siitä, että pohjoismainen kestävän metsänhoidon näkökulma on nyt vahvasti huomioitu.

– Direktiivin valmistelu on ollut paljon esillä Suomessa. Direktiivissä säädetään muun muassa biomassan kestävyyskriteereistä eli ehdoista, miten puun eri osia voidaan käyttää bioenergian raaka-aineena, mepit täsmentävät.

– Uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta on Suomessa EU:n korkeimpia ja samaan aikaan metsävaramme ovat suuremmat kuin koskaan aiemmin. Olemme hoitaneet asiamme esimerkillisesti. Direktiivin kansallisessa soveltamisessa on pidettävä huolta, ettei metsäsektorin toimijoiden hallinnollinen taakka lisäänny, kolmikko huomauttaa.

Direktiivin mukaan puuta voidaan jatkossakin hyödyntää uusiutuvan energian tuotantoon, mikäli jäsenmaalla on kestävyyskriteerit täyttävä kansallinen metsälaki, keskustamepit kertovat.

– Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi uudelleenmetsittämisvelvoitetta sekä luonnon monimuotoisuuden huomioimista. Näin riskiperusteinen lähestymistapa toteutuu ja puu tunnustetaan kestäväksi energiakäyttöön.

– Uusiutuvien energialähteiden lisääminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi, Jäätteenmäki, Katainen ja Vehkaperä sanovat.