Keinot löytyvät kireässäkin tilanteessa, jos arvopohja on vahva

Eläkeliitto

Lastenlääkäri Eeva Kuuskoski hakeutui aikanaan politiikkaan, koska halusi korjata lasten ja perheiden elämässä näkemänsä epäkohdat.

Kuuskoski uskoo, että jos arvopohja on vahva ja yhtenäinen, kireässäkin taloustilanteessa löytyvät myös keinot panna kuntoon heikommassa asemassa olevien asiat.

Kuuskoski muistuttaa, että säästöt valtion ja kuntien budjeteissa ovat juuri niitä menoeriä, joilla autetaan ja tuetaan heikoilla olevia ihmisiä.

– Siellä on myös näitä suomalaiseen yhteiskuntaan, meille kaikille kuuluvia, universaaleja palveluja, kuten koulut ja sairaalat.

Kuuskoski peräänkuuluttaa myös oikeudenmukaisuutta. Onko oikeudenmukaista, että he saavat, jotka ovat jo muutenkin menestyneet elämässään.

Politiikalla on Kuuskosken mukaan valitettavan huono kaiku ja ihmisten vähäinen luottamus politiikkaan on vakava asia.

– Ensisijainen vastuu on puolueilla, jotka on luotu yhteiskunnallisen toiminnan organisaatioiksi. Puolueissa ei ole onnistuttu yhteisön eikä luottamuksen rakentamisessa.

– Ihmisten täytyisi saada tuntuma siitä, mihin he kuuluvat, mutta mistä ihminen löytää pitkäjänteisen toiminnan argumentointia kun kaikki on tässä ja nyt? Kuuskoski kysyy.

Myös medialla on Kuuskosken mielestä osansa. Laatujournalismi on murentunut.

– Ovatko pelletemput politiikkaa ja politiikan uutisointia? Kuuskoski ihmettelee.