KAKS-tutkimus: Enemmistö uskoo, että yhteiskunta kestää koronarajoitukset – vain neljännes hylkäisi sulkutoimet

Koronavirukseen sairastuminen huolestuttaa jopa 36 prosenttia vastanneista.
Koronakriisi

Suomalaisista lähes 60 prosenttia tyrmää väittämän, jonka mukaan yhteiskunta ei kestä koronaviruksen hillitsemiseksi asetettuja rajoituksia.

Vastaavasti vain noin neljännes purkaisi sulkutoimet tässä vaiheessa epidemiaa.

Tulokset käyvät ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) teettämästä kyselystä.

Kansa ei kuitenkaan ole valmis sulkemaan yhteiskuntaa kokonaan siksi ajaksi, että koronavirus saadaan kokonaan taltutetuksi.

Taloudellisesti raskasta julkisen elämän pysäyttämistä vastustaa jopa 61 prosenttia vastanneista.

Totaalista sulkua kannattaa vain noin viidennes.

Hieman yli 40 prosenttia vastanneista uskoo, että koronaviruksen taltuttamiseksi asetettavat rajoitukset vaativat lopulta taloudellisten menetysten kautta enemmän uhreja kuin itse koronavirus.

Vastaajista kymmenesosa kertoo sairastaneensa tai uskoo sairastuvansa koronaan vuoden loppuun mennessä.

Näin ajattelevat keskimääräistä useammin 18–30-vuotiaat ja opiskelijat.

Mahdollinen virukseen sairastuminen huolestuttaa jopa 36 prosenttia vastanneista. Pelkoa esiintyy etenkin naisten, eläkeikää lähestyvien, eläkeläisten ja maaseutumaisissa kunnissa asuvien keskuudessa.

Enemmistä miehistä ja nuoremmista ikäluokista ei pidä sairastumista riskinä.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 30.5.–4.6.2020.

Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 001. Vastaajat edustivat 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tuulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.