Kaivostoiminta paisutti suomalaisten yhteistä jätepottia

Mineraalijätteet

Lisääntynyt mineraalien kaivu nosti jätteiden kokonaismäärää toissa vuonna, kertoo Tilastokeskus. Sen mukaan jätteiden määrä oli noin 123 miljoonaa tonnia, josta mineraalien kaivun osuus oli runsas 93 miljoonaa tonnia.

Kaikkien jätteiden määrä kasvoi noin 15 prosenttia edellisvuodesta.

Jätteiden energiahyödyntäminen lisääntyi ja kaatopaikkasijoitus väheni, kun vertailussa ei huomioida mineraalijätteitä. Muista kuin mineraalijätteistä hyödynnettiin energiana vajaat puolet ja materiaalina noin 41 prosenttia. Kaatopaikalle kulkeutui reilut 10 prosenttia.

Mineraalijätteen osuus kokonaispotista on Tilastokeskuksen mukaan niin suuri, että Euroopan unioni on ottanut tavaksi seurata jätemäärien ja käsittelytapojen muutoksia ilman mineraalijätemääriä.