"Jonain päivänä EU puuttuu tähän" – Alkoholialoite sai vuolaat kehut

Mututuntumalla ei voi tuomioita jakaa, totesi keskustan Hannu Hoskonen.
Eduskunta

Eduskunnassa keskusteltiin keskiviikkona lakialoitteesta, jolla selkiytettäisiin alkoholin etämyynnin pelisääntöjä.

Seitsemästä puolueesta yhteensä 45 allekirjoitusta keränneen aloitteen on jättänyt kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo.

Wallinheimon mukaan alkoholin etämyynnissä vallitsee hämmennyksen tila, sillä siitä ei ole olemassa konkreettista lainsäädäntöä.

Kokoomuslainen muistutti, että alkoholin etämyyntiä koskeva kokonaisuus jäi selkiyttämättä vaalikaudella 2015—2019 pääosin siitä syystä, että asiasta ei silloin löytynyt poliittista yhteisymmärrystä.

– Suomen alkoholilainsäädännössä ei ole koskaan ollut etämyyntiä suoranaisesti koskevia säännöksiä, ja se on koko EU-jäsenyyden ajan toiminut lähinnä valmisteverotusta koskevan sääntelyn ja viranomaisohjeistuksen varassa.

Wallinheimo pitää mahdollisena, että EU-komissio aloittaa Suomea vastaan rikosmenettelyn.

– Huolimatta siitä, että mitään lakiin perustuvaa ja EU-oikeuden näkökulmasta soveltamiskelpoista etämyyntikieltoa ei ole koskaan ollut, sosiaali- ja terveysministeriö ja sen alainen hallinto käytännössä toteuttavat kieltoa, mistä esimerkkinä on joukko STM:n ja Valviran aloitteesta vuonna 2020 käynnistettyjä poliisitutkintoja etämyyntitoimintaa harjoittavia yrityksiä vastaan.

Kokoomusedustaja alleviivasi, että rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen mukaan rangaistavaksi ei voi katsoa sellaista toimintaa, jota ei ole lailla säädetty kielletyksi.

Ratkaisuksi ongelmaan Wallinheimo esittää, että kotimaiset luvanvaraista vähittäismyyntiä harjoittavat toimijat saisivat jatkossa myydä olemassa olevan vähittäismyyntilupansa mukaisia tuotteita kuluttajille myös etämyynti- tai etäostomenettelyllä.

Oikeus koskisi niin juomavalmistajia, ravintoloita kuin päivittäistavarakauppaakin.

Alkon monopolin ja vähittäismyynnin luvanvaraisuuden tai sen vahvuusrajojen suhteen aloitteessa ei kuitenkaan esitetä muutoksia.

Keskustan Hannu Hoskonen kertoi kannatavansa Wallinheimon aloitetta. Hoskonen ihmetteli, miksi sosiaali- ja terveysministeriö ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimiin.

Keskustalaisesta nykytilanteessa on kaksi suurta ongelmaa.

– Viranomaisten toiminta: Kuten tiedämme, perustuslaissahan sanotaan, että kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin ja lakia on tarkoin noudatettava. Elikkä kun tässä asiassa lähdetään jollekin tilausmyyjälle tuomiota lukemaan, niin kyllä sen tulee perustua lakiin eikä mututuntumalla tuomioita jaeta.

Lisäksi Hoskonen huomautti, että EU:n lainsäädäntöä pitää pyrkiä noudattamaan.

– Toivoisin, että tämä asia nyt saataisiin kuntoon. On varmaa, että jonain päivänähän tässä Euroopan unioni puuttuu tähän.

Myös perussuomalaisten Sheikki Aalto hämmästeli nykyistä ”järjestöntä ja epäselvää” lainsäädäntöä.

– Tällainen lainsäädäntö ja kauhea tappeleminen ja vääntäminen EU:n kanssa tästä asiasta, käytännössä katsoen vain väsytystaistelun vuoksi, on täysin naurettavaa. Jokainen tietää tällä hetkellä, että sen kun pistät nettitilauksen menemään, niin muutaman päivän päästä on lavallinen autotallissa odottamassa.