Iso tukipaketti kunnille, merkittävä summa suojavarusteisiin – hallitus päätti useista toimista koronakriisin selättämiseksi

Päätöksillä panostetaan ihmisten terveyteen ja toimeentuloon, pääministeri Sanna Marin totesi
Kehysriihi

Hallitus on neuvotteluissaan päättänyt julkisen talouden suunnitelmista vuosille 2021–2024 ja toisesta lisätalousarvioesityksestä.

Lisätalousarvio on historiallisen suuri, yhteensä 4,1 miljardin suuruinen.

– Päätökset keskittyvät erityisesti epidemiasta aiheutuvan kriisin hoitoon ja sen kielteisten vaikutusten vähentämiseen, pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Hallitus linjasi myös siitä, miten koronakriisistä kuljetaan ulos ja miten hyvinvointia jälleenrakennetaan kriisin jälkeen. Valtioneuvoston kanslia asetti valmisteluryhmän, joka tekee strategisen tason suunnitelman nyt päätetyistä toimenpiteistä irtaantumisesta ja kriisin jälkihoitoa koskevista toimenpiteistä.

Marin ei ottanut kantaa siihen, milloin rajoituksia voitaisiin alkaa purkaa. Hänen mukaansa vielä ei ole sen aika. Hallitus kuuntelee pääministerin mukaan tarkasti sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja yliopistojen asiantuntijoita.

Pääministeri Marinin mukaan nyt tehdyillä päätöksillä panostetaan erityisesti ihmisten  terveyteen, toimeentuloon, kuntien taloudelliseen tukemiseen, yritystoimintaan ja viranomaisten resursseihin.

Hallitus on sitoutunut siihen, että koronakriisin taakka jaetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Hallitus kertoi myös, että toukokuun lisätalousarvioesitykseen valmistellaan kohdennettuja ja määräaikaisia elvytystoimenpiteitä. Toimenpiteistä kriisin jäljeen linjataan elokuun budjettiriihessä.

Hallitus käynnistää myös poikkeusolojen mekanisimin aktivoinnin hallitusohjelmassa kuvatulla tavalla.

Muun muassa näistä hallitus päätti:

– Mittava tukipaketti kunnille, ensimmäisessä vaiheessa kunnille kompensoidaan veronmaksulykkäyksestä arvioidut tilapäiset veronmenetykset (547 miljoonaa euroa) ja toisessa vaihessa toteutetaan suoria tukitoimia (vähintään miljardi euroa).

– Hallitus korvaa koronakriisin terveydenhuollolle ja viranomaisille aiheuttamat kustannukset täysmääräisesti.

– Suojavarusteiden, laitteiden, lääkkeiden ja lääkkeiden hankintaan esitetään 600 miljoonan euron määräraha.

– Yritystoiminnan turvaamiseksi tarkoitettua apua lisätään noin miljardilla eurolla. Muun muassa pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua kehittämistukea lisätään 200 miljoonalla eurolla aiempiin päätöksiin verrattuna. Yksinyrittäjien tukea lisätään 150 miljoonalla eurolla.

– Ihmisten päivittäisen toimeentulon turvaamiseksi varataan kuluvana vuonna 1,5 miljardia euroa. Alle 10-vuotiaiden lasten kanssa töistä palkatta poissa oleva vanhempi voi hakea väliaikaista, vähimmäispäivärahan suuruista tukea (723,5 euroa kuukaudessa).

– Ahdinkoon joutuneita kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijoita tuetaan 60 miljoonalla eurolla.

– Maaseudun yritystoimintaan varataan 40 miljoonaa euroa.

– Rajavartiolaitokselle myönnetään 8,4 miljoonan lisämääräraha koronarajoitusten tuomaan lisätyöhön.

Kaikki päätökset valtioneuvoston verkkosivuilla .