Hallitus esittää: Kotihoito järjestettävä vanhuksen yksilöllisen tarpeen mukaan kaikkina vuorokauden aikoina, myös öisin

Ministeri Kiuru: Myös omavalvonta on tiukentumassa ja vanhusten palveluiden johtaminen tehostumassa
Kotihoito

Hallitus antoi eduskunnalle torstaina esityksen, jolla pyritään turvaamaan erityisesti iäkkäiden ihmisten kotiin annettavien palvelujen riittävyys ja laatu. Laki edellyttäisi, että kotihoito toteutetaan aina siten, kun suunnitelmassa on asiakkaalle luvattu.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan palveluita parannettaisiin kotihoidon resursseja ja laatua vahvistaen ja asumisen välimuotoisia ratkaisuja edistäen.

–  Myös omavalvonta on tiukentumassa ja vanhusten palveluiden johtaminen tehostumassa. Edistämme myös teknologiaratkaisuja iäkkäiden ihmisten kotiin annettavissa palveluissa, Kiuru sanoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotustilaisuudessa.

Kotiin annettavia palveluja olisivat jatkossa kotihoito ja tukipalvelut sekä uutena turva-auttamispalvelu. Kotihoitoon kuuluisi kotisairaanhoito. Tukipalvelut kuten siivous tai ruokahuolto on esityksessä erotettu omaksi palvelukseen. Turva-auttamispalvelu sisältäisi asiakkaalle annettavan turvalaitteiston, hälytysten vastaanoton, avun tarpeen arvioinnin ja niin sanotun turva-auttajan antaman avun.

Kotihoitoa olisi järjestettävä asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan kaikkina vuorokauden aikoina, myös öisin.

Kiurun mukaan myös riittävä henkilöstö taataan lailla ja työvoiman vajaukseen olisi reagoitava välittömästi.

Esitys on jatkoa iäkkäiden ihmisten palveluja koskevan lakiuudistuksen ensimmäiselle vaiheelle, jossa säädettiin muun muassa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta.

Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa.