Hallitus esittää, että Ukrainan pakolaisille annettava apu vapautetaan arvonlisäverosta

Euroopan komissio aikoo myöntää avulle vapautuksen tuontitulleista ja arvonlisäverosta
Ukrainan pakolaiset

Ukrainan pakolaisille annettava tavara-apu voitaisiin vapauttaa kokonaan arvonlisäverosta, esittää hallitus. Arvonlisäverottomiksi säädettäisiin Ukrainasta pakeneville lahjoitettavien tavaroiden ostot niin Suomesta kuin muista EU-maista. Arvonlisäverottomia olisivat myös näihin tavaroihin liittyvät palvelut.

Lakiesityksen mukaan hyökkäystä pakenevien tarpeisiin välittömästi liittyvinä tavaroina pidettäisiin esimerkiksi elintarvikkeita, hygieniatarvikkeita, lääkkeitä ja lääkinnällisiä tarvikkeita, vaatteita, peitteitä ja hätämajoitustarvikkeita. Tällaisten tavaroiden luovutuksiin liittyvinä palveluina pidettäisiin esimerkiksi ateriapalveluja.

Euroopan komissio aikoo antaa väliaikaisesti voimassa olevan päätöksen, jolla vapautetaan tuontitulleista ja arvonlisäverosta Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville lahjoitettavat tavarat. Näiden tavaroiden maahantuonti olisi verovapaata, kun tuojana on valtiollinen toimija tai avustusjärjestö.

Lakimuutoksella vapautettaisiin verosta vastaavat ostot Suomesta ja muista EU-maista, jotta eri hankintatavat olisivat yhdenvertaisessa asemassa.

Myös yritykset voisivat tehdä lahjoituksia esimerkiksi yleishyödyllisille yhteisöille ilman velvollisuutta suorittaa oman käytön veroa. Tavallisesti omaan käyttöön valmistettujen tuotteiden lahjoittamisesta täytyisi maksaa arvonlisäveroa.

Erityisasiantuntija Pauliina Pitkäsen mukaan tavaroita voisi ostaa nollaverokannalla tavallisista kaupoista. Vielä ei ole selvillä, miten tavaroiden käyttötarkoitus todennettaisiin.

Säännöksiä sovellettaisiin taannehtivasti 24. helmikuuta alkaen, ja ne olisivat voimassa vuoden loppuun asti.