Etelä-Hämeen keskustapiiri esittää ikäneuvoloita

Sote

Keskustan Etelä-Hämeen piirin hallitus esittää, että Kanta-Hämeen hyvinvointialueella selvitetään ja otetaan käyttöön Turun kokeilun mukainen ikäneuvolakonsepti.

– Ikäneuvola-toimintamallia puoltaa alueemme vanhuspainotteinen ikärakennekin. Alueelliset erityispiirteet ja tarpeet tulee nostaa esille myös Kanta-Hämeessä. Hankkeeseen tulee myös varata riittävät resurssit ja tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jotta osaaminen siirtyy myös käytännön tekemiseen, piiri esittää kannanotossaan.

Hankkeen eteneminen edellyttää piirin mukaan myös asiantuntevia avainhenkilöitä, joilla on aito halu toteuttaa hanketta ja kyky nähdä pintaa syvemmälle.

– Neuvola on merkittävä kotona asuvien ikäihmisten terveydentilaan ja hyvinvointiin vaikuttava toimintamalli, jolla tähdätään terveysmenojen hallintaan. Julkisesti järjestettyä palvelua tukevat potilasjärjestöt ovat avainasemassa, kun saumattomia palveluketjuja kehitetään.

– Tavoitteena on, että sähköiset palvelut vahvistuvat ja oikea-aikainen tieto välittyy asiakaslähtöisesti. Ikäneuvolan käynnistäminen edellyttää geriatrista ja gerontologista osaamista ja resursseja, piiri toteaa.