MTK: Maatalous on vaarallisessa talouskriisissä – sato surkea ja tuotantopanosten hinnat nousevat jyrkästi

Järjestö vaatii, että talouskriisiin joutuneita tiloja on autettava nopeasti. Kauppojen tulisi myöntää joustoja.
Maatalous

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK varoittaa, että maatalous on ajautunut vaaralliseen talouskriisiin. Järjestön mukaan kesän kuivuus on pienentänyt satoa paikoin katastrofaalisesti, ja samaan aikaan maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat nousseet nopeasti.

Maatalouden yrittäjätulon ennustetaan supistuvan tänä vuonna jopa 20 prosenttia ja ensi vuonna kahdeksan prosenttia. MTK vaatii, että akuuttiin talouskriisiin joutuneita tiloja on autettava nopeasti ja niiden maksuvalmius on turvattava.

–  Akuuttiin kriisiin tarvitaan lyhennysvapaita, lainojen uudelleenjärjestelyjä ja muita toimia pankkien kanssa. Valtion tulee myös taata maksuvalmiuslainat Maatilatalouden kehittämisrahaston kautta. Vaadimme myös tukien maksatuksen nopeutusta ja suoria kriisitukia maatiloille, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila tiedotteessa.

Järjestö arvioi, että monilla tiloilla on vaikea selvitä velkojen maksusta, ja niiden tulevaisuuden näkymät ovat synkentyneet. Tilanpito uhkaa näin loppua.

Suurin ongelma MTK:n mukaan on, että maataloustuotteiden tuottajahinnat eivät nouse päivittäistavarakaupan jäykkien ja joustamattomien sopimuskäytäntöjen vuoksi, vaikka tilojen kustannusten nousu niin edellyttäisi.

Järjestö vaatii kaupalta muun muassa lyhyempiä sopimuksia ja joustoja maatalouden kriisin voittamiseksi.

–  Elintarviketeollisuudelle ja kaupalle suoraan maataloustuotteitaan toimittavien tuottajien on mahdotonta sopia ensi vuoden hinnoista, kun kustannukset nousevat voimakkaasti ja satonäkymistä ei ole tietoa, Marttila painottaa.

MTK esittää, että elintarvikemarkkinalakia muutetaan maatalouden ja kaupan neuvotteluvoiman tasaamiseksi.​ Päivittäistavarakaupan hinnoittelujakson enimmäisaika säädettäisiin maataloustuotteilla kahdeksi kuukaudeksi. Kilpailuttaminen saisi tapahtua aikaisintaan kaksi kuukautta ennen hinnoittelujakson alkamista.

MTK kertoo, että joillakin alueilla on saatu tänä vuonna ainoastaan 30 prosenttia keskimääräisestä sadosta. Paremmin selvinneilläkin alueilla on jääty viidenneksen alle keskimääräisen sadon. Alueellinen vaihtelu on siten hyvin suurta.

Samaan aikaan maatalouden tuotantopanosten kuten lannoitteiden, rehujen ja energian hinnat ovat nousseet nopeasti. Öljyn hinta on kaksinkertaistunut, ja lannoitekausi on alkanut 40 prosenttia korkeammilla hinnoilla kuin vuosi sitten.

Pahimmillaan tuottajahinnat eivät erittäin rajun ja nopean kustannusnousun takia kata MTK:n mukaan tällä hetkellä edes muuttuvia kustannuksia.