Eeva Kalli: Keskusta esittää lapsilisien tuntuvaa korotusta tulevina vuosina – lapsilisiin käytettävää rahaa säästyy, kun syntyvyys laskee

Eduskunta keskustelee keskiviikkona lapsi- ja perhemyönteisemmästä Suomesta
Lapsiperheet

Keskusta esittää, että lapisilisiä korotetaan tuntuvasti tulevina vuosina. Asiasta kertoo keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli Suomenmaan blogissaan.

– Syntyvyyden laskettua lapsilisiin kuluu tulevina vuosina nykyistä vähemmän rahaa. Voisimmeko yhdessä päättää, että käyttäisimme tulevaisuudessa tämän ”säästyvän” rahan lapsilisien tuntuvaan korottamiseen, Kalli kysyy blogikirjoituksessaan .

– Toivomme tästä esityksestä laajaa keskustelua. Tärkeää olisi saada aikaan yhteinen, vaalikaudet ylittävä näkemys puolueiden kesken.

Kallin mukaan perhemyönteisemmän Suomena rakentamisessa on vielä paljon tehtävää. Hänen mukaansa parasta lääkettä lapsiperheköyhyyteen on, että töitä vailla olevat äidit ja isät saavat töitä.

– Tärkeää on myös uudistaa sosiaaliturvaa niin, että se kannustaa paremmin työntekoon, on nykyistä yksinkertaisempi ja huomioi muuttuvan työelämän ja ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Niin pätkätyöläiset kuin pienyrittäjät tarvitsevat lisää varmuutta toimeentuloonsa.

Perhevapaauudistuksen on keskustan mukaan oltava parannus perheiden toimeentuloon, ei leikkaus.

– Perhevapaauudistuksen on lisättävä joustavuutta eikä sitä voi tehdä vain työelämän tarpeisiin. On mentävä lapset, perheet ja hyvä elämä edellä, Kalli kirjoittaa.

– Keskusta luottaa perheisiin. Kyllä he osaavat itse päättää, miten arkensa järjestävät ja lapsensa hoitavat. Emme hyväksy sitä, että perhevapaauudistuksen varjolla vanhemmilta vietäisiin vapaus valita. Toivottavasti myös muut puolueet asettuvat tässä perheiden puolelle.

Kalli esittää myös perheiden matalan kynnyksen palveluiden lisäämistä.

– Perhekeskusten toimintaa on laajennettava ja parannettava kotiin vietäviä palveluja. Kunnissa ja kaupungeissa voitaisiin laajasti kokeilla esimerkiksi palvelusetelin tarjoamista vauvaperheen vanhemmille.

Hän pitää tärkeänä myös joustavuuden lisäämistä työelämässä.

– Joustavat työajat, etätyömahdollisuus, työvuorojen suunnittelu yhdessä työntekijän kanssa, mahdollisuus osa-aikatyöhön sekä sijaistusjärjestelyt ovat esimerkkejä lapsi- ja perhemyönteisen työpaikan käytännöistä. Niitä on levitettävä. Myös yhteydenpito perhevapaita pitävään työntekijään helpottaa joustavaa töihin paluuta.

Eduskunta käy keskiviikkona keskustan aloitteesta ajankohtaiskeskustelun lapsi- ja perhemyönteisemmästä Suomesta.

Eeva Kalli on aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja ja avaa keskustelun puheenvuorollaan.