Alkoholin liikakäytöllä oli rajut seuraukset maksasairauksiin 2000-luvun alussa – syöpäkuolemien riski nousi lähes seitsenkertaiseksi

Terveys

Vaikeat maksasairaudet lisääntyivät huomattavasti 2000-luvun alkuvuosina erityisesti alkoholin liikakäytön seurauksena.

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan niin alkoholimaksakirroosin kuin alkoholihepatiitinkin ilmaantuvuus lisääntyi jyrkästi sekä miehillä että naisilla vuosien 2001–2012 aikana.

– Tutkittuna ajanjaksona alkoholinkulutus Suomessa lisääntyi, ja se oli huipussaan vuosikymmenen taitteessa, toteaa aiheesta perjantaina Helsingin yliopistossa väittelevä lääketieteen lisensiaatti Perttu Sahlman.

Vaikean alkoholimaksasairauden ennuste osoittautui erittäin huonoksi. Viiden vuoden kuluttua diagnoosista alkoholimaksakirroosia sairastavista miehistä oli elossa 28 ja naisista 39 prosenttia.

Alkoholihepatiittiin sairastuneista oli viiden vuoden kuluttua elossa noin 46 prosenttia. Tässä ei sukupuolten välillä ollut mainittavaa eroa.

Sahlman selvitti väitöstutkimuksessaan myös alkoholimaksasairauksiin liittyvää syöpäriskiä vuosina 1996-2012 sairaalahoidossa olleiden potilaiden muodostamassa kohortissa.

Alkoholimaksakirroosia tai alkoholihepatiittia sairastavien kuolemanriski syöpiin kohosi lähes seitsenkertaiseksi muuhun väestöön verrattuna.

Vaikea alkoholimaksasairaus lisäsi myös syöpään sairastumisen riskin 2,86-kertaiseksi taustaväestöön verrattuna.

Maksasyövän riski näillä potilailla oli peräti yli 59-kertainen. Myös monen muun syöpätyypin riski oli selkeästi suurentunut.