Ajatuspajan johtaja kohusta Bernerin ympärillä: "Moni otti kiivaasti kantaa näkemättä koko paperia"

Keskustelukulttuuri

Ajatuspaja e2:n johtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori Karina Jutila oudoksuu suomalaisten intoa ottaa kantaa heppoisin perustein.

Jutila nostaa Suomenmaan blogissaan esiin liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) viime viikolla julkaistun selvityksen liikenneverkkouudistuksesta.

– Moni otti kiivaasti kantaa näkemättä koko paperia, Jutila harmittelee.

Jutila kirjoittaa, kuinka kokoomuksen entinen puoluesihteeri Heikki A. Ollila kuvasi uudistuksen herättämiä reaktioita: ”En ole vielä ehtinyt perehtyä liiken­ne­verk­kou­u­dis­tuk­seen, mutta onhan se ihan p…stä.”.

Jutilan mukaan tällaisilla toistuvilla kohuilla on seurauksensa.

– Ministereiden into tuoda selvityksiä julkisuuteen vähenee, kun ne tulkitaan mielipiteiksi ja linjauksiksi, jopa päätöksiksi.

Tohtori mielestä huuto ei anna tilaa vaihtoehtojen puntaroinnille. Päätöksiä ei synny ja aikaa hukataan.

Jutilan mukaan nyt mielipiteenilmaisu on niin ehdotonta ja ennakkoluuloilla kyllästettyä, että sitä on vaikea pitää keskusteluna.

– Vuoropuheluun kuuluu kyky harkita ja pysähtyä kuulemaan omasta kannasta poikkeavia näkemyksiä.

Jutila nostaa esiin myös Matti Vanhasen (kesk.) hallitusten tavan toimia.

Silloin ratkaisut tuotiin julkisuuteen viilattuina ja hallitusryhmien hyväksyminä. Kulmat oli pyöristetty valmiiksi.

– Nykyisessä ilmapiirissä se voisi olla tehokas ja työrauhan kannalta parempi menettely. Demokratiaa se ei palvele samoin kuin pyrkimys avoimuuteen. Kansalaiskeskustelu jäisi vähemmälle, hän pohtii.

* Juttua korjattu klo 14:23. Kokoomuksen Heikka A. Ollila kuvasi uudistuksen herättämiä reaktioita, ei omaa reaktiotaan.