Keskustan ympäristöystävälliselle linjaukselle luulisi olevan kysyntää

Pääkirjoitus

Keskustan puoluevaltuusto otti viikonvaihteessa voimakkaasti kantaa kerskakulutusta vastaan. Keskustan mukaan kulutuksen pitää perustua uusiutuviin luonnonvaroihin, uusiutumattomien luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön ja kiertotalouteen.

Tapa, jolla ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa tehdään Suomessa, on keskustan mielestä oltava kestävä. Vaihtoehdoton ja yksisilmäinen ympäristöpolitiikka ei ratkaise ilmasto- ja ympäristöongelmia, vaan pahimmillaan sen vaikutukset voivat olla jopa päinvastaisia.

Keskustan mukaan on epärehellistä ajatella, että ilmastomuutosta torjutaan niin, että Suomi lopettaa omien luonnonvarojen kestävän käytön. Tällä tavoin ongelmat siirretään vain rajojen ulkopuolelle ja pois omista silmistä.

Keskeisessä roolissa ympäristöpolitiikassa ovat elinkeinoelämän ja poliittisten päättäjien lisäksi kuluttajat. Keskusta toivookin, että kerskakulutuksesta päästäisiin eroon mahdollisimman nopeasti.

Keskusta toteaa kannanotossaan, että se ”suhtautuu kriittisesti ”Black Fridayn” kaltaisiin markkinointikampanjoihin, joiden perimmäinen tavoite on saada ihmiset ostamaan mahdollisimman paljon miettimättä todellisia tarpeitaan.”

Myös median ja mainostajien tulisi keskustan mukaan kantaa enemmän vastuuta ympäristöllisestä kestävyydestä.

Uhkakuvia luomalla ja pelottelemalla harvoin päästään mieluisaan lopputulokseen. Ympäristö- ja ilmastopolitiikka on tässä suhteessa tuskin poikkeus.

Keskustan puoluevaltuuston kannanotto on raikas. Tällaisia ulostuloja puolueelta ei ole totuttu viime vuosina näkemään.

Täysin uutta ja erilaista ympäristöpolitiikan nostaminen keskiöön ei keskustalle ole. Puolueen perusperiaatteisiin on aina kuulunut, että oma elinympäristö halutaan jättää tuleville sukupolville paremmassa kunnossa, kuin se on saatu edelliseltä sukupolvelta.

Vaikka tämä periaate on elänyt vahvana keskustan sisällä, se ei ole noussut julkiseen keskusteluun samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Keskustan ympäristöpoliittinen ulostulo ei sisällä julistuksia. Se ei ole myöskään kansalaisia syyllistävä, vaan pikemminkin herättelevä ja ratkaisuja tarjoava.

Keskustan toimenpidelista sisältää useita konkreettisia toimia. Yksi keino hillitä kertakäyttökulttuuria on asettaa tuotteiden laadulle ja kierrätettävyydellä kriteerit niin Euroopan unionin kuin Suomenkin tasolla. Pikamuoti on saatava loppumaan. Tuotteiden ja koneiden käyttöikää on nostettava ja niiden korjaamisesta on tehtävä kannattavaa.

Keskusta uskoo vahvasti myös yhteisöllisyyteen. Kaikkea ei tarvitse ostaa tai omistaa itse, vaan harvemmin käytettäviä välineitä voi myös vuokrata ja lainata. Tämä onnistuu sosiaalisen median ja teknologisten sovellusten avulla.

Päättäjien tehtävänä on puolestaan kannustaa ja luoda eväät kestävää kehitystä edistävälle toiminnalle.

Keskustan ympäristö- ja ilmastopoliittiselle linjalle luulisi olevan kysyntää. Kestävämmän vaihtoehdon valitseminen on arvovalinta, mutta sen avulla voi myös säästää luontoa ja saada itselleen taloudellista etua.

Uhkakuvia luomalla ja pelottelemalla harvoin päästään mieluisaan lopputulokseen. Ympäristö- ja ilmastopolitiikka on tässä suhteessa tuskin poikkeus. Kannustamalla ja tarjoamalla taloudellisia porkkanoita kestävämpään kulutukseen lopputulos on yleensä aina parempi.