Ulkomaisten elintarvikkeiden puolittaminen vuoteen 2025 mennessä

Mielipide

Tavoitteena on oltava, että Kanta-Hämeen kuntien julkisen sektorin keittiöissä otetaan tavoitteeksi puolittaa ulkomailta tuotavien raaka-aineiden kulutus vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteen saavuttamiseksi on kunnissa tehtävä kattavat suunnitelmat ja ohjeistukset.

Maailman 15 suurinta rahtilaivaa tuottavat enemmän rikki- ja typpioksidipäästöjä sekä nokea kuin kaikki maailman autot yhteensä.

Ilmansaasteet, ilmastonmuutos ja sen seuraukset ovat merkittävimpiä uhkia ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle.

Suurimpia liikenteen päästölähteitä voidaan hillitä tehokkaimmin vähentämällä ulkomailta tuotavien tuotteiden määrää ja vastaavasti suosimalla mahdollisimman lähellä tuotettuja tuotteita, jolloin kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi.

Helpommin tämä ilmastovastuun kantaminen onnistuu, kun Kanta-Hämeen kunnat edistävät voimallisesti ja konkreettisesti hankintojen kautta liikenteeseen liittyvien päästöjen vähentämistä.

Kotimaisia raaka-aineita suosimalla pienennetään päästövaikutuksia pienenevät, ja samalla vaikutamme kotimaiseen työllisyyteen sitä nostavasti. Raaka-aineet ovat myös tuoreempia, kun ne tuodaan läheltä.

Suomessa tuotantoeläinten hyvinvointi ja hyvä terveystilanne mahdollistaa antibioottien vähäisen käytön.

Näin mikrobilääkeresistenssitilanne on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen hyvä.

Kotimaisessa ruoantuotannossa esimerkiksi torjunta-ainejäämät ovat merkittävästi tuontiruokaa alemmat. Lannoitteiden raskasmetallipitoisuus on Euroopan tiukimmin säädeltyjä.

Erityisesti kannattaa välttää kaukomaiden tuotteita kuten riisiä ja soijaa, sillä niiden tuotannossa käytetään paljon torjunta-aineita, jotka ovat meillä kiellettyjä vaarallisten ympäristövaikutusten tai esimerkiksi syöpäriskin vuoksi.

Soija ja riisi ovat myös yleisimpiä geenimuunneltuja kasveja.

Suomalainen ruoka on ekoteko.

Kotimainen ruoka ja sen tuottajat ansaitsevat siis kiitoksen. Me voimme vaikuttaa ja vaikuttaminen on aloitettava nyt.

Haastamme Kanta-Hämeen kaikki kunnat mukaan ilmastotalkoisiin.

Keskustan Etelä-Hämeen piirin hallitus