Sähkönsiirron kustannuksiin helpotusta kotitalouksille

Mielipide

Keskustan Keski-Suomen piiri edellyttää hallitukselta pikaisia toimia, joilla hillitään kuluttajien sähkölaskun vuosittaista kasvua.

Viime vuonna kotitaloudet maksoivat marraskuussa sähköstään 33 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Sähköllä lämmittävän lasku kallistui samaan aikaan peräti 64 euroa. Erityisesti sähkön siirtohinnat ovat nousseet varsinkin harvemmin asutuilla alueilla.

Tämä kehitys asettaa Keskustan Keski-Suomen piirin mielestä kuluttajat eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa perusteella.

Elämisen mahdollisuudet pitäisi piirin mielestä turvata ympäri Suomen. Vaikka asunnot ovat Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla selvästi kalliimpia kuin muualla Suomessa ja sähkönhinta vastaavasti edullisempi, nostavat harvaan asutuilla alueilla liikkuminen, kiinteistöverot, laajakaistayhteydet ja sähkönhinta elinkustannuksia.

Keskustan Keski-Suomen piiri tukee Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin elinkeinoministerinä tekemää aloitetta sähköveron alueellisesta porrastamisesta. Verotuksella on Suomessa ennenkin säädelty ihmisten elämiseen jääviä varoja.

Sähkönsiirron hintavaihtelua Suomessa selittää sähköyhtiöiden toteuttama sähköverkon parantaminen ja lain edellyttämä toimintavarmuudesta huolehtiminen, jotka aiheuttavat vuosille 2014-2036 arviolta noin 9,7 miljardin investointitarpeet.

Viime vuonna peräti kolmannes sähköverkkoyhtiöistä nosti siirtohintoja. Korotukset olivat jopa 15 prosenttia. Lisäkuormitusta osalle keskisuomalaisista kotitalouksista tulee aiheuttamaan myös laajakaistaverkkoyhtiön lainan takausvastuut, jotka jäävät kunnille ja nostaen kunnallisveroa.

Keskustan Keski-Suomen piiri haluaa tälle hintakehitykselle lopun. Sähkömarkkinalain siirtohintojen vuotuista korotuskattoa tulee pikaisesti laskea, sähkövero tulee porrastaa alueellisesti tasapuolisesti ja laajakaistayhteydet rakentaa järkevästi sähköverkkojen yhteydessä.

Keskustan Keski-Suomen piiri