Peräpohjolan Keskusta ei hyväksy Länsi-Pohjan keskussairaalan alasajoa

Mielipide

Länsi-Pohjan keskussairaalan synnytysosasto on ollut moneen otteeseen uhattuna, mutta nyt koko sairaalan tulevaisuus ollaan murskaamassa kymmenen vuoden määräaikaisella siirtymäkaudella ympärivuorokautisesta päivystävästä sairaalasta suppeaksi terveydenhoidon yksiköksi.

Peräpohjolan Keskusta on tyrmistynyt hallituksen suunnitelmasta käyttää taannehtivaa lainsäädäntöä ulkoistamissopimuksen purkamiseksi.

Kaavailtu sopimuksen yksipuolinen purkaminen langettaa noin 70 miljoonan euron kustannusvastuun valtiolle. Suomi rakentuu länsimaisen oikeusvaltioperiaatteen päälle ja suunniteltu vallankäyttö on täysin päinvastainen toimi.

Sairaalan alasajon taloudellinen vaikutus alueellemme on valtava.

Länsi-Pohjan keskussairaala työllistää noin 900 henkilöä ja kerrannaisvaikutuksineen työllisyysvaikutus on noin 4000 henkeä. Henkilöstön palkkamenot ovat noin 35 miljoonaa euroa, joista neljä viidesosaa jää maakuntaan. Henkilöstön maksamat vuotuiset kunnallisverot ovat noin 6 miljoonaa euroa. Tällaisten veroleikkauksien seuraus lisää entisestään kuntien taloudellista ahdinkoa.

Mittavia heijastevaikutuksia kohdistuu myös koulupuolelle, kuten Kemin sairaanhoitajakoulutuksen (AMK) hiipumiseen, kun mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia harjoittelupaikkoja ei ole lähellä. Sama koskee myös koulutuskuntayhtymä Lappian kouluttamia lähihoitajia.

Yksistään Meri-Lappi tuottaa Suomen viennistä jopa 8 prosenttia eli 5,12 miljardia euroa.

Alueellamme on merkittävä kansantaloudellinen vaikutus ja näiden toimintojen turvaaminen riittävän laajalla palveluverkolla myös tulevaisuudessa vaatii, että Lapissa säilytetään kaksi keskussairaalaa.

Uudistuksen tavoitteena on turvata ihmisille palvelut sijaintipaikasta ja varallisuudesta riippumatta, mutta Länsi-Pohjaan kohdistuvat toimet ovat juuri päinvastaiset.

Maakunta ei voi ylläpitää kahta ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen keskussairaalaa, mikäli sillä ei ole oikeus kuin yhteen. Peräpohjolan Keskusta edellyttää vastuuministereiltä, että suunnitellusta laista poistetaan Länsi-Pohjan keskussairaalalta 10 vuoden määräaikaisuus.

Peräpohjolan Keskusta

Kommentit (1)

  • Lukija26

    Kyllä peräpohjola tarvitsee myös hyvät peruspalvelut ,joka on erittäin tärkeä asia ,jos ajatellaan Kemi Tornio alueen tulevia uusinvestointikohteita . Länsi-Pohjan keskussairaala on jo nyt osoittanut hyvän toimintakykynsä ja on lisännyt turvallisuuden tunnetta Perä-Pohjolan asukkaille

    Yhdessä eteenpäin Perä-Pohjolan yrittävät asukkaat.
    Seppo Kotaniemi
    Keski-Suomi – Äänekoski .

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen