Päijät-Hämeen Keskustanaisten syyskokouksen kannanotto: Yrittäjien maalittaminen koronapassin käyttöönotosta tulee lopettaa

Mielipide

Koronapassi on hallituksen kehittämä vaihtoehto rajoitustoimille. Passi antaa rajoitusten kohteina oleville yrittäjille mahdollisuuden harjoittaa toimintaansa ilman rajoituksia. Koronapassin tavoitteena on estää tartuntojen leviäminen ja edistää yhteiskunnan avaamista. Erityisesti ravintola-ala on kärsinyt rajoituksista, joten koronapassin käyttöönotto on ravintoloissa elinehto.

Useat yrittäjät ovat joutuneet rajun maalituksen kohteeksi koronapassin käyttöönoton takia. Koronapassin kritisointia ei tule kohdistaa yrittäjiin, jotka ottavat sen käyttöön. Yrittäjät ovat hankalassa tilanteessa, sillä ilman koronapassin käyttöönottoa yrityksiin kohdistuu laajoja rajoituksia, jotka hankaloittavat yritystoimintaa.

On totta, että ihmisillä on oikeuksia ja rokotuksen ottaminen on jokaisen oma päätös, mutta meillä on yhteiskuntana myös velvollisuus toimia yhteisen edun puolesta. Rokotukset ottamalla suojelee itseään ja läheisiään, ja voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että Suomi pysyy auki.

Päijät-Hämeen Keskustanaiset