Hämeen Keskustanuoret pettyneitä maksuttoman ehkäisyn torppaamiseen

Mielipide

Hämeen Keskustanuoret on pettynyt Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallituksen päätökseen torpata maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille nuorille. Torppaamalla maksuttoman ehkäisyn tarjoamisen, hyvinvointikuntayhtymän päättäjät pitävät päijäthämäläiset nuoret jatkossakin eriarvoisessa asemassa. 

Maksuttoman ehkäisyn puolesta puhuu sekä kuntien kokemukset että tutkimukset.  Vähävaraisuus, matala koulutusaste ja heikko koulumenestys nostavat riskiä seksitauteihin sekä raskaaksi tulemiseen teini-iässä.

Maksutonta ehkäisyä tarjoavissa kunnissa nuorten tekemät raskaudenkeskeytykset ja seksitautitartunnat ovat vähentyneet merkittävästi. Esimerkiksi Vantaalla abortit vähenivät alle 20-vuotiailla jopa 36 prosenttia. Raumalla alle 20-vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä on neljässä vuodessa laskenut kolmanneksella.

Puhuttaessa ei-toivotusta raskaudesta ja abortista, ei sen henkisiä vaikutuksia nuoreen voi sivuuttaa. Maksuton ehkäisy ja laadukkaat seksuaaliterveyspalvelut tukevat nuorten seksuaaliterveyttä ja omalta osaltaan tukee perheiden perustamista siinä vaiheessa, kun nuoret ovat siihen valmiita. 

Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen on myös kuntatalouden kannalta järkevää, sillä raskaudenkeskeytysten vähentyessä myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käynnit vähenevät. Esimerkiksi Rauma säästää maksuttomalla ehkäisyllä vuosittain 100 000 euroa.

Lääkäri- ja Kätilöliitto, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos sekä Väestöliitto suosittavat maksutonta ehkäisyä nuorille.

Kuntavaalien alla päättäjät mielellään puhuvat nuorten hyvinvoinnista. Huolipuheen sijaan nuoret tarvitsevat päätöksiä. Hämeen Keskustanuoret vetoavat hyvinvointikuntayhtymän päättäjiin, jotta maksuton ehkäisy sisällytettäisiin vuoden 2022 talousarvioon.

Vastuu ehkäisystä on jokaisella sukupuoleen katsomatta, mikä on tärkeä huomioida ehkäisymenetelmiä tarjotessa. 

Hämeen Keskustanuoret

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen