Eduskuntaehdokkuudesta luopuvien vielä harkittava tilannetta

Mielipide

Viime viikkoina on tullut jatkuvasti uutisia siitä, miten monet pitkäaikaiset kansanedustajat luopuvat luopuvat valtiopäivämiesehdokkuudesta edessä olevissa vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Erityisesti luopumiset näyttävät koskesvan keskustan kansanedustajia. Olen ehtinyt panna merkille ainakin Seppo Kääriäisen, Mauri Pekkarisen, Timo Kallin, Kauko Juhantalon, Niilo Keräsen, Markku Rossin, Tapani Töllin ja Mikko Alatalon luopumisilmoitukset.

Näihin on rinnastettava vielä vaalikauden aikana omaksi ryhmäksi irrottautunut Paavo Väyrynen, pankinjohtajaksi siirtynyt Olli Rehn ja virkauran valinnut Paula Lehtomäki.

Edellä luetellut saivat vuoden 2015 valtiopäivämiesvaaleissa yhteensä 69 581 ääntä. Kun keskustan yhteisäänimäärä oli 626 218, merkitsee luopujien osuus 11,1 prosenttia keskustan äänistä.

En ole lainkaan varma, että luopuvia ”vanhempia valtiomiehiä” äänestäneet kansalaiset ilman muuta siirtyisivät äänestämään uusia keskustan ehdokkaita. Monen varttuneen äänestäjän kohdalla tilanne saattaa johtaa äänestyksestä pidättäytymiseen.

Parhaimmassakin tapauksessa luopumiset merkitsevät useiden edustajapaikkojen menetystä.

Edellä sanotun perusteella rohkenen ehdottaa, että ehdokkuudestaan luopuvat kansanedustajat keskustelisivat tilanteesta vielä kerran äänestäjiensä, piirijärjestöjensä ja puoluejohdon kanssa, ehkä myös keskenään. 

Samaan aikaan keskustan on luonnollisesti tehostettava uusien ehdokkaiden etsimistä ja kasvattamista. Eikä tulisi pitäytyä ainoastaan yleispoliitikkojen kasvattamiseen, vaan olisi määrätietoisesti kehitettävä sosiaalipolitiikkaan, terveydenhuoltoon, koulutuspolitiikkaan, sivistystyöhön, talouspolitiikkaan, urheilupolitiikkaan ja ulkopolitiikkaan sekä muihinkin erityisaloihin perehtyviä uusia osaajia.

Puolueen olisi kasvatettava monen alan taitajia, tulevaisuuden ymmärtäjiä.

Jaakko Numminen

ministeri

Helsinki/ Sipoo

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen