Varsinais-Suomen Keskustanaiset r.y on huolissaan vanhustenhuollon ja hoivan laadusta

Varsinais-Suomi

Ikäihmisten laadukas hoito kotona ja hoivayksiköissä tarvitsee resursseja ja rahaa sekä yhteistä tahtoa hoitaa asiat kunnolla,  muistuttaa Varsinais-Suomen Keskustanaiset.

– Olemme tilanteessa, jossa tässä asiassa ei voida enää yhtään säästää. Ilmenneet vakavat ongelmat tulee korjata määrätietoisin toimin, joissa on puututtava ongelmien juurisyihin sekä panostaa kokonaisvaltaisesti riittäviin hoitohenkilöstö- ja aikaresursseihin.

Keskustanaisten mukaan monet kunnat ovat  joutuneet ulkoistamaan palveluita tilanteessa, jossa kunnan omat voimavarat ovat riittämättömät.

– Selvitysten perusteella vanhustenhoidon ongelmat vaikuttavatkin keskittyvän erityisesti yksityisiin hoivapalvelua tarjoaviin yrityksiin mutta myös julkisella puolella on havaittu olevan ikäihmisten hoivatoiminnassa puutteita.

– Me kaikki odotamme hetkeä, jolloin hallituksen lupaamaan 4000 hoitajan toimeen aloitetaan rekrytointi. Lisäksi tarvitsemme myös lähihoitajien koulutuspaikkojen mutta myös hoiva-avustajien ja kodinhoitajien koulutuksen kokonaisvaltaista lisäämistä ja kehittämistä.

Varsinais-Suomen Keskustanaisten syyskokouksessa äänestettiin uusi puheenjohtaja, Anna Sirkiä Turusta, joka on samalla Suomen Keskustanaisten 1. vara.p.j. ja uusi johtokunta: varapuheenjohtaja Merja Lehti Kustavista ja johtokunnaksi la, Salo; Tarja Kankaanpää, Mynämäki; Essi Pietilä, Koski Tl; Anneli Minks, Raisio; Sirkku Kankaanpää, Somero; Liisa Fredriksson, Turku; Mari Venno, Turku; Ann-Mari Tammenlaakso, Pöytyä. Varajäseniksi Marjaana Mänkäri, Salo; Katri Jalonen, Laitila; Anne Nieminen-Laaksonen, Koski Tl; Merja Niemi, Raisio; Anne Kalin, Somero; Riitta Karjalainen, Turku; Tuija Nummela, Turku; Laura Lehtoruusu, Pöytyä.

Puheenjohtaja Ilona Koivunalho väistyy uusien projektien alkaessa.