Keskustan Kemppi huolissaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palveluista: ”Massiivinen yksityistäminen ei kestä päivänvaloa”

Sote

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi suhtautuu varauksella Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän massiiviseen yksityistämissuunnitelmaan.

Kuntayhtymä julkaisi tiedotteen, jonka mukaan vuoden päästä Lahden ja Kärkölän avoterveydenhoito siirrettäisiin enemmistöomistukseltaan yksityisen yrityksen alle.

Suunnitelman myötä myös muiden maakunnan kuntien toivottiin seuraavan tätä mallia.

Kemppi on erityisen huolissaan työntekijöiden jaksamisesta jatkuvassa myllerryksessä.

– Nykyinen hyvinvointikuntayhtymä ei ole onnela, mutta täytyy muistaa, että sitä on kehitetty vasta vähän aikaa. Valtakunnallisen soten tulee olla ensisijainen tavoitteemme. Me emme voi hyppiä uudistuksesta toiseen joka vuosi tai ammattilaiset pakenevat muihin maakuntiin, Kemppi tiivistää omassa tiedotteessaan.

Valtakunnallista sote-ratkaisua on Kempin mukaan kiirehdittävä.

– On syytä muistuttaa, että Päijät-Häme olisi saanut viime hallituksen sote-uudistuksen myötä yli 40 miljoonaa euroa tasausta valtakunnallisen tarveharkinnan perusteella.

– Päijät-Häme kuuluu valtakunnallisen sote-uudistuksen isoimpiin voittajiin, jonka vuoksi kuntien ei tulisi leikkiä tulella nyt suunnitelmien mukaan etenevän valtion sote-uudistuksen kanssa, Kemppi lisää.

Perustuslakivaliokunnan jäsenenä Hilkka Kemppi muistuttaa perustuslakivaliokunnan lausunnosta, jonka mukaan kunnan tai kuntayhtymän julkinen palvelutuotanto täytyy olla aina sekä normaaliolosuhteissa että poikkeusolosuhteissa riittävää.

– Ihmisten peruspalveluita ei voi heittää pelkän markkinatalouden varaan. Laajassa yksityistämisessä on riskinä palveluiden kohtuuton keskittäminen ja hintojen nousu kustannusvoittojen toivossa. Kun päätösvalta luovutetaan pois, yhtälö haiskahtaa ennakoimattomalta riskiltä, Kemppi huomauttaa.

Päijät-Hämeessä on Kempin mukaan jo nyt ulkoistettu puolet avosairaanhoidosta, jonka vuoksi massiiviseen lisäyksityistämiseen lähteminen riitelee valtion tahtotilaa vastaan.

– Eduskunnalla on selkeä tahtotila, että kunnissa tulee olla tarjolla sekä julkista, että yksityistä palvelua. Näin on oltava myös avosairaanhoidon osalta, kansanedustaja toteaa.