Keskustan Aittakumpu kiirehtii ylivelkaantuneiden auttamista: “Sosiaalinen luototus on kannattavaa niin ihmisen kuin yhteiskunnan kannalta“

Ylivelkaantuminen

Keskustan kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Pekka Aittakumpu on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kuntien sosiaalisen luototuksen laajentamisesta.

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän takia.

– Sosiaalisesta luototuksesta saadut kokemukset osoittavat, että sen vaikuttavuus on hyvä. Se toimii tärkeänä keinona vähävaraisten ylivelkaantumisen ja syrjäytymisen ehkäisyssä, Aittakumpu toteaa kysymyksessään.

Sosiaalisen luototuksen myöntäminen on kunnille vapaaehtoista, ja sitä on mahdollista saada noin kolmessakymmenessä kunnassa.

– Valtaosa kunnista ei siis tarjoa sosiaalista luototusta, mikä heikentää näiden kuntien asukkaiden mahdollisuuksia selviytyä talousvaikeuksistaan. Tämä on asettanut kansalaiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikastaan riippuen.

Hallituspuolueet sopivat hallitusohjelmassaan, että sosiaalisen luototuksen valtakunnallistaminen selvitetään ja selvityksen pohjalta se otetaan käyttöön koko maassa vaalikauden aikana.

Aittakumpu kysyykin, missä vaiheessa selvitys nyt on ja millaisella aikataululla sosiaalinen luototus laajennetaan koko maahan.

– Kiirehdin asiaa, koska sosiaalinen luototus on kannattavaa niin ihmisen kuin yhteiskunnan kannalta.

– Moni on päässyt sen avulla talousvaikeuksistaan ja pystynyt katsomaan elämässään eteenpäin. Myös Suomen Pankki on viime aikoina ollut huolissaan suomalaisten ylivelkaantumisesta, joka on riski myös kansantaloudelle, keskustaedustaja muistuttaa.