Keskustaedustajat: EU:n ja Suomen ruokastrategia uudistettava kasvavien sääriskien vuoksi

Ruoantuotanto

Keskustan kansanedustajat Olavi Ala-Nissilä, Pertti Hakanen ja Eerikki Viljanen muistuttavat, että laadukkaan ruoan saatavuus ei ole nyt itsestäänselvyys koko pohjois-Eurooppaa koettelevan poikkeuksellisen kuivuuden vuoksi.

He vaativatkin Suomen ja koko EU:n ruokastrategian uudistamista kasvavien sääriskien vuoksi.

– Luontoriskit jäävät nyt yksin viljelijöille ja samaan aikaan talouden puskureita ei ole usean huonon vuoden jälkeen, he toteavat kannanotossaan.

Heidän mukaansa on kestämätöntä, että markkinat ovat epäterveet ja kauppa halpuuttaa viljelijöiden kustannuksella. Ongelmana he pitävät myös sitä, että Suomessa ja EU:ssa ei ole enää toimivaa satovanhinkojärjestelmää.

– Ruoantuotantoon investoineet nuoret viljelijät eivät voi olla yksin luonnonriskien armoilla. Se voi  vaarantaa puhtaan ruoan laadun ja saatavuuden. Ruoan saatavuus on tärkein osa ruokaturvaa, kansanedustajat painottavat.

EU-tukien aikaistusta he pitävät hyvänä asiana, mutta eivät katso sen kuitenkaan ratkaisevan tilannetta.

– Euroopan Unionin osalta tärkeää, että sen kriisirahasto olisi toimiva.  Suomessa budjettiriihessä pitää tehdä linjaukset, jotka huomioivat tapahtuneet menetykset ja viljelijöiden vaikean kassakriisin.  Toimiva satovahinkojärjestelmä tarvitaan riskien hallitsemiseksi, Ala-Nissilä, Hakanen ja Viljanen vaativat.

Myös kaupan epäterveeseen halpuuttamiseen on heidän mukaansa löydyttävä ratkaisu.

– Tämä on niin tulevan elintarvikemarkkinalain, EU:n epäterveiden kauppatapojen sääntelyn,  ruokavaltuutetun, pääjohtaja Karhisen työryhmän kuin koko ruokasektorin tärkein lähiajan yhteinen haaste.