Jarva ja Korhonen: Kainuun yöjuna palautettava ja raideliikennettä kehitettävä tasavertaisesti

Raideliikenne

Kainuulaiset keskustaedustajat Marisanna Jarva ja Timo Korhonen pitävät elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) teettämän itäisen ja pohjoisen Suomen junaliiketeen vaikutuksia kartoittavaa selvitystä merkittävänä. 

Selvitysmies Pasi Holmin työn tulokset julkistettiin maanantaina.

– Selvityksen viesti on selkeä. Tuntuvia parannuksia tarvitaan, Korhonen toteaa.

Hänen mielestään nopea itärata ja ratakapasiteetin parantaminen on saatava myös mukaan tulevaan hallitusohjelmaan nykyisen vaalikauden viitoittamalla tiellä.

– Ratakapasiteettia on pystyttävä parantamaan esimerkiksi itäradalla. Tällä on iso vaikutus esimerkiksi alueiden elinvoimaan sekä yritysten kasvuun ja kehittymiseen, työvoiman saatavuuteen sekä matkailun kehittämiseen, Korhonen alleviivaa.

Selvityksessä esitetään muun muassa Kainuun yöjunan ja päivittäisen Kajaani-Oulu -asiointivuoron palauttamista. Myös alueella mittavasti lisääntyneen tavaraliikenteen kasvu on huomioitava tulevissa investoinneissa ja henkilöliikenteen aikataulujen paremmaksi järjestämiseksi.

Selvitys osoittaa Jarvan mukaan vahvasti junavuorojen merkityksen alueelle sekä sen, miten Itä-Suomi on aiemmin ohitettu rataliikenteen kehittämisessä.

– Yöjunan palauttaminen on välttämätöntä, jotta myös Kainuu ja Savo ovat päivittäisen asioinnin päässä pääkaupunkiseudusta. Olin mukana taistelemassa yöjunan puolesta, kun se lopetettiin vuonna 2006 ja ensi hallituskaudella vuoro on palautettava, Jarva vaatii.

Myös Korhosen mielestä yöjunayhteys on järkevä toteuttaa.

– Kainuun ja naapurimaakuntien nopeampaa saavutettavuutta on parannettava ja henkilöjunaliikennettä tulee kehittää. Huomioon on otettava myös kasvava tavaraliikenne ja uusien investointien vaikutukset. Selvitys antaa lisää pontta suunniteltujen hankeyhtiöiden edistämiseen, Korhonen painottaa.

Selvityksessä esitetään myös parannuksia päiväaikaiseen junaliikenteeseen. Kajaani-Oulu -välille on tarvetta palauttaa aamuyhteys työssäkäynnin ja päiväasioinnin mahdollistamiseksi.

Matkailun kehittämiseksi väläytetään mahdollisuutta myös Joensuu-Vuokatti-välin henkilöliikenteen avaamiseksi.

– Tulevat biotuoteteollisuuden investoinnit Savoon ja Kainuuseen lisäävät jo alueen tavaraliikennettä entisestään, mikä vaatii muutoksen ratojen kehittämisessä, Jarva huomauttaa.

Kansanedustaja pahoittelee sitä, että Kainuu ja koko Itä-Suomi on hävinnyt saavutettavuudessa ja ratojen kehittämisessä, koska investoinneissa on painotettu vain henkilöliikennettä.

– Tavaraliikenne on samalla kasvanut eniten alueellamme, ja henkilöliikenne sopinut väliin yhä huonommin, Jarva toteaa.

Hän viittaa Ruotsiin, jossa tavaraliikenne on tasavertaisena perusteena junaliikenteen kehittämisessä.

– Näin tulee korjata myös Suomeen, jotta ympäristöystävällistä liikennettä, junavuoroja ja tarpeellisia investointeja voidaan lisätä koko Suomessa, Jarva linjaa.

Myös Korhonen huomauttaa, että selvityksen mukaan tavaraliikenne muodostaa osin pullonkaulan nykyratakapasiteetilla henkilöliikenteelle.

– On selvää, että ratainvestoinneissa pitää tavaraliikenne huomioida vahvasti huomaten, millaisia elinkeinoelän investointeja muun muassa Kainuuseen on tulossa. Näyttää myös selvältä, että VR:n toiminnassa on arvioitava Itä- ja Pohjois-Suomen rataverkon henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen aikataulutuksia uudella tavalla, VR:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana toimiva Korhonen toteaa.