Eteläpohjalaiset keskustaedustajat: Ruokaviraston sijoittaminen Seinäjoelle luonteva päätös – erillistä selvitystä ei tarvita

Ruokavirasto

Alueellistamisen koordinaatioryhmä on ottanut puoltavan kannan uuden Ruokaviraston päätoimipaikan sijoittamisesta Seinäjoelle.

Sen mukaan erillistä alueellistamisselvitystä ei tarvita, sillä Ruokaviraston toiminnot ovat alueelliselta kattavuudeltaan riittävät.

Keskustan eteläpohjalaiset kansanedustajat Lasse Hautala, Antti Kurvinen ja Mikko Savola pitävät päätöstä oikeana ja perusteltuna.

Koordinaatioryhmän kanta on kolmikon mukaan luonnollista jatkoa vuonna 2007 tehdylle Maaseutuviraston alueellistamispäätökselle.

Tuolloin maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan (kesk.) kaudella tehtiin kovasti työtä sen eteen, että viraston päätoimipaikaksi tulee Seinäjoki.

Kymmenen vuoden aikana Mavi on vakiinnuttanut toimintansa ja päätoimipaikkansa Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla.

Kun valtion virastoja nyt yhdistetään, on saavutetun kehityksen pohjalle hyvä rakentaa syntyvän Ruokavirastonkin päätoimipaikkaa Seinäjoelle.

Uusi Ruokavirasto muodostetaan yhdistämällä Maaseutuvirasto, Evira sekä osa Maanmittauslaitoksesta kokonaisuudeksi, joka hoitaa entistä yhtenäisemmin koko ruokaketjuun liittyviä viranomaistehtäviä.

Yhdistämisen tavoitteena on muun muassa ruokaketjun byrokratian ja viranomaisvalvonnan yksinkertaistaminen ja ruoantuotannon kehitysedellytysten parantaminen.

Hanke pantiin alulle vuoden 2015 traktorimarssin aikaan ja se on nyt edennyt toteutusvaiheeseen.