Uudenmaan Keskusta ehdottaa omaishoitajille kuntarajat ylittävää sijaispankkia

Keskusta

Keskustan Uudenmaan piiri ehdottaa omaishoitajille kuntarajat ylittävää sijaishoitajapankkia.

Piiri ilmaisee kannanotossaan huolensa ympärivuorokautista hoitotyötä tekevien omaishoitajien jaksamisesta. Järjestön mukaan omaishoitajille tarjottavat kunnalliset määrärahasidonnaiset palvelut eivät ole riittäviä.

Keskustapiirin mukaan Uudenmaan kaikkien kuntien kanssa perustettava sijaishoitajien resurssipankki voisi olla hyvä ratkaisu ongelmaan. Resurssipankkia ylläpidettäisiin ja kehitettäisiin yhteistyössä siihen osallistuvien kuntien sekä omaishoitajien kanssa.

– Ylikunnallinen sijaishoitajaresurssipankki takaisi parhaiten sen, että omaishoitajalla on mahdollisuus saada sijaishoitaja omien vapaapäiviensä ajaksi. Tämä edistäisi osaltaan omaishoitajien jaksamista. Perustettavalla sijaishoitajaresurssipankilla on myös uusmaalaisia vahvasti työllistävä vaikutus, kannanotossa sanotaan.

Uudenmaan Keskustan mukaan omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi tulisi tarjota myös enemmän tilapäisiä perhehoitopaikkoja. Omaishoitajille tulisi myös antaa maksutonta kotipalvelua.

Keskustapiiri esittää omaishoitajille myös erillistä kuntalisää. Sen pitäisi piirin mukaan olla yhteneväinen kaikissa Uudenmaan kunnissa.

– Yhtäläinen kuntalisä varmistaa ylikunnallisen sijaisresurssipankin toimivuuden ja estää kuntien välisen tarpeettoman kilpailun.