Hanna Huttunen:

Keskittämispolitiikalle piste, on hajauttamisen aika!

Blogi

Tätä päivää olen maaseudulla asuvana odottanut innolla.

Viime kaudella harvaan asutun maaseudun parlamentaarinen työryhmä teki kattavia selvityksiä maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi. Koska toimenpiteiden perustuslaillisuudesta ei ollut varmuutta, päätettiin niistä teettää selvitys.

Professori Tuomas Ojasen perustuslailliset arviot ovat nyt valmiita ja viesti on selkeä: ei ole mitään syytä sille, ettei Suomessa voitaisi ottaa käyttöön niin sanottua Norjan alueellistamisen mallia.

Tämä tarkoittaa sitä, että enää eivät keskittämispolitiikan ajajat voi mennä perustuslain taakse piilottelemaan.

Ja kun viimeistään korona-aika on osoittanut keskittämispolitiikan kestämättömyyden, on aika – ja yhdessä suomalaisten kanssa – mahdollisuus muuttaa suuntaa. Keskittämispolitiikalle voidaan lopullisesti laittaa piste jo kuntavaaleissa.

Suunnaksi pitää ottaa hajautetummin toimiva ja tasapainoisemmin kehittyvä Suomi.

Tarvitaan aluepolitiikkaa, joka antaa ihmisille vapautta valita ja joka kantaa vastuun elämisen edellytyksistä koko Suomessa. Valtiovallan on näytettävä esimerkkiä.

Katson ja me keskustassa katsomme, että ministeriöissä tuleekin viipymättä aloittaa selvitykset ja toimenpiteet sen puolesta, että voimme tukea koko Suomen menestymistä ja rakentaa elinvoimaa läpi pitkän maan.

Keskustan puheenjohtaja, tiedeministeri Annika Saarikko avasi rohkeasti keskustelua opintolainahyvityksestä maaseudulle muuttaville jo viime vuoden puolella.

Suomeen olisi mahdollista rakentaa malli, jossa opintolainasta saisi anteeksi 2600 euroa vuodessa, mikäli muuttoauton nokka suuntaa harvaan asutulle maaseudulle. Eli samalla, kun asuu luonnon keskellä maaseudulla, voi käytännössä vuosien kuluessa maksaa opintolainan kokonaan pois.

Muita professori Ojasen arvioinnissa tarkasteltuja toimenpiteitä olivat muun muassa verohuojennus palkasta harvaan asutulle alueelle työn perässä muuttavalle, työnantajamaksujen poisto uusilta harvaan asuttujen alueiden yrityksiltä ja valtion ja kuntien virkamiehille myönnettävä syrjäseutulisä.

Kaikki edellä mainitut toimet ovat mahdollisia, kyse on vain poliittisesta tahdosta. Keskustalta sitä löytyy.

Mielestäni näitä kysymyksiä tulee nostaa pöydälle jo hallituksen puoliväliriihessä.

Suomi on pitkä ja kaunis maa. Minun Suomessani kuuluu soratien rapinaa myös jatkossa ja kaunis maaseutumme on eläväinen. Luonnon keskellä on ihmisen hyvä olla.

Hanna Huttunen Hanna Huttunen on keskustan ensimmäisen kauden kansanedustaja Outokummusta.