Anu Tuovinen:

Ei vaaleja ilman sotea

Blogi

Vaalit on aina uusi mahdollisuus – politiikan intoilijan mielestä ihmisen parasta aikaa.

Kevään kuntavaaleissa puhutaan taas sotesta. Ymmärrettävää, sillä kasvavat sote-menot haukkaavat merkittävän osan kunnan budjetista. Aihe alkaa silti jo hieman puuduttaa. Sote-uudistus on vihdoin saatava maaliin. 

Vuoden 2023 alusta sote-palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Tämä antaa kunnille mahdollisuuden keskittyä aiempaa selkeämmin vireyden luomiseen ja sivistyspalveluihin. 

Kuntalaisen näkökulmasta sote-uudistuksessa on tärkeää varmistaa pääsy palveluihin asuinpaikasta riippumatta.  Tämä edellyttää sitä, että julkisen, yksityisen ja järjestöjen palvelutarjonta on hyödynnettävissä.

Esimerkiksi Päijät-Hämeessä yksityinen tuottaja on julkisen kumppani, mikä nopeuttaa hoitoon pääsyä. Tästä 71-vuotias äitini oli erityisen iloinen jouluna, kun sai heti apua. Joulumieli oli turvattu.

Pienyrittäjillä on jatkossakin oltava mahdollisuus tehdä työtään ja toimia hyvinvointipalveluiden tuottajina.

Palveluiden järjestämisessä palveluseteli on tärkeä väline, josta on iloa sekä asiakkaalle että yrittäjän liiketoiminnalle. Sen turvin asiakas voi valita haluamansa palveluntuottajan ja tukea vaikkapa juuri oman kunnan yrittäjää.

Uusien kunta- ja tulevaisuudessa aluepäättäjien tärkeimpiä tehtäviä on laatia toimiva palvelustrategia.

Siihen on hyvä kirjata selkeästi yhdenvertaisten palveluiden saatavuuden turvaaminen ja kustannusten hillitseminen julkisen, yksityisen ja järjestöjen palvelutuotantoa hyödyntämällä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä ennaltaehkäisevään työhön kannustaminen ovat jatkossa sekä kuntien että hyvinvointialueiden vastuulla. Yhteistyön pitää olla selkeästi johdettua.

Suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää, että mukana on perusterveydenhuollon sekä sosiaalihuollon ja ennaltaehkäisevän toiminnan asiantuntijoita. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut on myös syytä nivoa tiiviisti mukaan.

Terveyden edistäminen tulee nähdä laaja-alaisesti, jossa myös kulttuurin ja liikunnan merkitys tunnistetaan. Ihmisen hyvinvointi on kokonaisvaltaista, jossa fyysinen ja mielenterveys sekä sosiaalisuuden tarve pitää täyttyä.

Yritetään jaksaa vielä jonkin aikaa astetta eristäytyneempää elämää. Syödään kakkua ja ulkoillaan. Kevättä kohti!

Anu Tuovinen Anu Tuovinen on keskusta-aktiivi, joka työskentelee johtavana asiantuntijana Akavassa.