WWF suosittelee kasvispainotteisia ruokavalintoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi

Fosforin käyttö Suomen pelloilla on laskenut neljännekseen verrattuna vuoteen 2009, sanoo MTK
Ympäristö

Maailman luonnonsuojelujärjestö WWF sanoo, että suurin osa luonnon ihmisille tuottamista palveluista ei ole korvattavissa tieteen tai teknologian keinoin.

– Esimerkiksi huomattava osa maailman ruuantuotannosta on riippuvaista pölyttäjähyönteisistä ja niiden tuottamista pölytyspalveluista, WWF:n Suomen ohjelmapäällikkö Jussi Nikula sanoo tiedotteessa.

Suurin syy luonnon monimuotoisuuden romahtamiseen on maankäytön muutosten aiheuttama luonnon elinympäristöjen tuhoutuminen, WWF sanoo viitaten YK:n raporttiin. Maankäytön muutosten taustalla ovat ensisijaisesti nykyinen ruuantuotanto ja -kulutus.

– Eläinperäinen tuotanto vie valtaosan maatalouden pinta-alasta. Samalla maatalousmaalla voidaan ruokkia suurempi määrä ihmisiä, jos ruokavalinnat ovat kasvipainotteisempia. Tämä vähentäisi metsäkatoa ja säästäisi ekosysteemejä, Nikula sanoo

WWF:n mukaan Suomen pitäisi pystyä varmistamaan, että julkisena hankintana valmistettu ruoka ei aiheuta metsäkatoa toisella puolella maapalloa.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK kirjoittaa jakavansa huolen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä. MTK:n mukaan Suomessa tilanne kuitenkin ollaan saamassa hallintaan etenkin metsissä ja maatalousympäristössä tehtyjen määrätietoisten toimien ansiosta.

– Viimeisimmät kansalliset luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta kertovat raportit osoittavat, että metsissä ja maatalousympäristöissä tehdyt suojelu- ja luonnonhoitotoimet ovat olleet vaikuttavia luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta, sanoo MTK:n lakimies Anna-Rosa Asikainen tiedotteessa.