Vihreiden Holopainen ja Koponen vaativat merkittäviä muutoksia YEL-esitykseen

Yrittäjät

Hallitus esittää, että yrittäjät maksaisivat tulevaisuudessa suuremman osan eläketurvastaan itse. Yrittäjien eläketurvaa koskevaa lakiesitystä tulee korjata eduskunnassa, vihreiden kansanedustajat Mari Holopainen ja Noora Koponen vaativat tiedotteessa.

– Mikäli esitys hyväksyttäisiin, yrittäjät maksaisivat keskimäärin nykyistä enemmän YEL-vakuutusta. Pelkona on, että uudistus toisi huomattavia kuluja etenkin usealle matalasti toimeentulevalle pienyrittäjille, joka ei yllä alan mediaanituloihin. Tähän emme ole valmiita, talousvaliokunnan jäsen Holopainen sanoo.

Koponen katsoo, että sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) on puolustanut esitystä valtion talouden kannalta.

– On kuitenkin kestämätöntä, jos maksujen kasvu hankaloittaisi yritysten toimintaa ja perustamista, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Koponen sanoo.

Mediaanipalkan käyttäminen määrittelyperusteena voisi tuoda epäreiluja tilanteita usealle yrittäjälle, Holopainen näkee.

– Läheskään kaikki eivät pysty nostamaan mediaanipalkkaa itselleen. Jäykissä laskentasäännöissä piilee isot ongelmat, vaikka niitä luvataan tarkentaa yrittäjien ilmoittamilla tiedoilla, Holopainen sanoo.

– Valtion tulisi jättää yrittäjille enemmän liikkumavaraa siinä, miten ja mille tasolle toimeentuloa haluaa turvata. Nyt esitys ei ota tätä riittävästi huomioon, Koponen toteaa.

Kansanedustajien mielestä YEL-järjestelmän rakenteen järkevyyttä tulisi selvittää. Toisin kuin työeläkkeissä, YEL-vakuuttaminen ei kerrytä rahastoa, jonka arvo kasvaa.