Keskustan varapuheenjohtaja Lohi: Yrittäjien huoli eläkejärjestelmän korjauksessa huomioitava

Yrittäjät

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi kesäkuun alussa esityksen, jonka tavoitteena on parantaa yrittäjien eläkevakuutuksen tasoa. Lakimuutos esittää, että yrittäjän työtuloja seurataan ja tarkastetaan säännöllisesti, jotta eläkemaksuja määrittävä työtulo vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa.

Esitys on herättänyt huolta erityisesti pienyrittäjien keskuudessa. Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä järjestelmän muokkaamista siten, että pakollisen vakuuttamisen alarajan yläpuolella yrittäjällä on täysi vapaus valita eläke- ja vakuutusturvansa taso. 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi vakuuttaa, että keskusta kuulee yrittäjien huolen.

– Emme halua, että yrittäjä joutuu kohtuuttomaan tilanteeseen eläkemaksujen kanssa. Tavoitteenamme on parantaa yrittäjien sosiaaliturvaa, ei heikentää yrittämisen edellytyksiä tai yrittäjien toimeentuloa, Lohi toteaa tiedotteessa.

– Teemme tarvittavia korjauksia pykäliin ja tulkintaan liittyviä täsmennyksiä perusteluihin valiokuntakäsittelyssä, kun olemme kuulleet asiantuntijatahoja, Lohi sanoo.

Lohi korostaa, että yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen ja eläkeköyhyyden vähentäminen ovat vahvoja keskustalaisia tavoitteita.

Nykylainsäädännön käytäntö, jossa yrittäjän ilmoittamaa työtuloa käytetään eläkevakuutusmaksujen määrittämisessä, on Lohen mukaan johtanut siihen, että työtulon taso ei aina vastaa lain edellyttämällä tavalla yrittäjän työpanoksen arvoa.

Alemman työtulon ilmoittamiselle on monia inhimillisiä syitä, mutta alivakuuttaminen voi johtaa köyhyyteen yrittäjän eläkevuosina, Lohi toteaa.

Lohen mukaan osa pienyrittäjien huolista lakimuutoksen suhteen on aiheellisia, mutta osa näyttää perustuvan myös väärään tietoon tai ymmärrykseen esityksen sisällöstä.