Rahapelituotoilla tuetuille toimijoille aletaan valmistella korvaavaa rahoitusmallia – toteutus vuoden 2024 alusta alkaen

Rahapelituotot

Valtioneuvosto on asettanut määräaikaisen hanketyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi malliksi rahapelituotoilla kustannettujen toimintojen rahoittamisesta.

Uusi rahoitusmalli laaditaan, jotta rahapelien tuotolla toimineille edunsaajille voitaisiin taata ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 alusta alkaen.

Hanketyöryhmää johtaa valtiosihteeri Henrik Haapajärvi ja jäseniä ovat valtiosihteerit Anna-Mari Vimpari, Tuomo Puumala, Akseli Koskela, Mikaela Nylander, Saila Ruuth sekä erityisavustaja Valtteri Aaltonen.  

Hankkeen tueksi valtioneuvoston kanslia asettaa parlamentaarisen seurantaryhmän, jonka jäseniksi kutsutaan kansanedustajat kustakin eduskuntaryhmästä ja pysyviksi asiantuntijoiksi asiantuntijoita keskeisistä edunsaajia edustavista järjestöistä.

Päätökset rahoitusmallista tehdään kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Rahoitusmallin laatimisen pohjana on puheenjohtaja Erkki Liikasen helmikuussa valmistunut työryhmän raportti ”Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa – tulevaisuuden vaihtoehtoja”.  

Rahoitusmalli laaditaan yhteistyössä edunsaajien kanssa. Valmistelussa arvioidaan toimien vaikutuksia eri edunsaajille ja valtionavustustoiminnalle sekä EU-oikeudelliset reunaehdot uudistuksen toteuttamiselle.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) sanoi aiemmin tässä kuussa kannattavansa Veikkauksen tuottojen siirtämistä valtion budjettiin.

Kurvinen kertoi tutkailleensa kesän aikana Veikkauksen tuottojen jakamiseen liittyvää kysymystä ja keskustelleensa useiden Veikkauksen edunsaajien kanssa.

–  Näkemykseni on, että vuoden 2024 alusta Veikkauksen tuotot tulisi siirtää valtion budjettiin samalla tavalla kuin vaikkapa Alko tulouttaa omat osinkonsa ja tulonsa valtion budjettiin, mistä niitä käytetään hyviin tarkoituksiin, Kurvinen sanoi STT:lle.

Kurvinen kertoo päätyneensä asiassa samalle kannalle kuin Liikasen johtama työryhmä. Se kannatti kokonaisuudistusta, jossa rahapelituotot ohjattaisiin valtion yleiskatteellisiksi tuloiksi ja nykyiset edunsaajat siirrettäisiin budjetin kehysmenettelyn piiriin.

Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi kannattavansa Liikasen työryhmän esitystä.

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) eivät ottaneet asiaan vielä selvää kantaa. Sarkkinen sanoi haluavansa ensin nähdä valtioneuvoston asettaman työryhmän ja parlamentaarisen seurantaryhmän töiden tulokset.

Juttua täydennetty ministeri Kurvisen kommenteilla klo 15.21