Upin johtajanimityksestä kiistaa instituutin hallituksessa – prosessia kritisoidaan läpinäkyvyyden puutteesta

Ulkopoliittinen instituutti

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtajanimityksestä on kehkeytynyt kiista tutkimuslaitoksen hallituksen sisällä.

STT:n tietojen mukaan hallituksen jäsenistä koottu kolmihenkinen nimitystyöryhmä on esittänyt tehtävään Upin ohjelmajohtajana parhaillaan toimivaa Juha Jokelaa. Hänen ohellaan toinen vahva ehdokas tehtävään on ollut niin ikään ohjelmajohtajana Upissa oleva Mika Aaltola.

STT:n tietojen mukaan työryhmä on lisäksi pyytänyt väistyvää johtajaa Teija Tiilikaista arvioimaan lausunnossa hakijoita, ilmeisesti kuitenkin vain kahta talon sisältä tulevaa hakijaa.

Upin hallituksen jäsen, entinen suurlähettiläs René Nyberg vastustaa esitystä Jokelan valitsemisesta. Hän kertoo jättäneensä asiasta eriävän mielipiteen.

Nyberg sanoo pitävänsä Aaltolaa akateemisesti ansioituneempana johtotehtävään, mutta hänen kritiikkinsä kohteena on erityisesti valintaprosessi.

– Olen syvästi tyytymätön tapaan, jolla nimitystä on hoidettu. Katson, että hallituksessa meidän muiden luottamusta on väärinkäytetty, Nyberg sanoo.

STT:n tietojen mukaan Nyberg ei ole hallituksessa kritiikissään yksin. Hallituksen on määrä kokoontua päättämään johtajavalinnasta ensi tiistaina.

Yhteensä Upin hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Puheenjohtaja on myös nimitystyöryhmään kuuluva EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen.

Nimitysryhmä haastatteli neljästä johtajan tehtävää hakeneesta kolme.

Nyberg koki, etteivät hallituksen muut jäsenet saaneet riittävästi tietoa näiden haastatteluiden sisällöstä. Hän moittii prosessia läpinäkyvyyden puutteesta.

Nyberg kritisoi myös työryhmän tapaa pyytää väistyvää johtajaa Tiilikaista arvioimaan seuraajakandidaattejaan.

Nybergin mukaan tämä on valitsevan hallintokäytännön vastaista ja eettisesti ongelmallista. Tiilikaisen lausunto on määrä jakaa hallituksen jäsenille vasta tiistain kokouksessa.

Seuraajani valinta kuuluu instituutin hallitukselle, ja minähän en ole mitenkään siinä mukana. Hallituksen puheenjohtaja informoi niistä asioista.Teija Tiilikainen

Tiilikainen ei halunnut kommentoida johtajavalintaa STT:lle millään tavalla. Hän ei myöntänyt tai kieltänyt antaneensa lausuntoa hakijoista.

– Seuraajani valinta kuuluu instituutin hallitukselle, ja minähän en ole mitenkään siinä mukana. Hallituksen puheenjohtaja informoi niistä asioista, Tiilikainen sanoi.

Myös hallituksen puheenjohtaja Halonen kieltäytyi kommentoimasta asiaa STT:lle prosessin keskeneräisyyteen vedoten. Halonen ei vahvistanut tai kieltänyt sitä, että Tiilikaiselta olisi pyydetty lausuntoa hakijoista.

STT:n tietojen mukaan on mahdollista, että valintakokouksessa nousee esille ehdotus käyttää vielä ulkopuolista arvioijaa kaikkien hakijoiden ansioiden kartoittamiseen. Tällä olisi tarkoitus varmistaa hallintomenettelylain mukainen hakijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Upin sisältä johtotehtävää hakeneiden Aaltolan ja Jokelan vertailussa on kyse myös ansioiden ja tutkimusalojen punninnasta.

Aaltola johtaa Upissa Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmaa. Mediassa paljon esiintyvän Aaltolan asiantuntemusalueita ovat etenkin Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikka sekä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Jokela puolestaan johtaa Upin Euroopan unioni -tutkimusohjelmaa. Hän on erikoistunut muun muassa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja Suomen EU-politiikkaan.

Upin johtajan paikkaa hakivat myös Tampereen yliopiston Jean Monnet -professorina aiemmin toiminut Hanna Ojanen ja NIVA-instituutin johtaja Birgitta Forsström. Heistä Ojanen kutsuttiin haastatteluun.

Upin johtaja valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Tutkimuslaitos saa merkittävän osan rahoituksestaan valtiolta.

Linkki