Työryhmä esittää Evoon lähes 5000 hehtaarin tiedekansallispuistoa

Metsästys on ehdotuksessa edelleen jatkumassa Evon alueella Hämeenlinnassa.
Kansallispuistot

Helsingin yliopiston kokoama työryhmä esittää ympäristöministeriölle, että Evoon suunniteltu tiedekansallispuisto perustettaisiin täysin valtion maille. Tiedekansallispuiston pinta-alaksi ehdotetaan noin 4800:aa hehtaaria. Alue sijaitsee Hämeenlinnan kaupungissa ja Padasjoen kunnassa.

Kaavaillulla paikalla sijaitsee nykyisin muun muassa valtion retkeily- ja luonnonsuojelualueita.

Työryhmä selvitti tiedekansallispuiston valmistelua ympäristöministeriön toimeksiannosta. Ryhmän puheenjohtaja oli ympäristömuutoksen professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta.

Ehdotuksessa rajatulla kansallispuiston alueella on ympäristöministeriön mukaan myös talousmetsiä. Metsien hakkuut kuitenkin loppuisivat kansallispuiston rajojen sisäpuolella.

Sen sijaan metsästys jatkuisi Evolla työryhmän esityksessä. Metsästyksen järjestämiseksi on ehdotuksessa tarjottu kahta erilaista vaihtoehtoa.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa metsästys ei olisi sallittua kansallispuiston rajojen sisäpuolella. Hirven ajo kuitenkin sallittaisiin niin, että eläimen kaato tapahtuisi kansallispuiston ulkopuolella.

Toisessa vaihtoehdossa kansallispuistossa voitaisiin alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen luvalla metsästää hirvieläimiä ja villisikoja lokakuun lopusta joulukuun puoleenväliin.

Tieteellä on suunnitellussa kansallispuistossa keskeinen rooli, kuten puiston nimestäkin käy ilmi. Käytännössä tiede näkyisi Evolla paitsi tutkimustoimintana myös toiminnan esittelynä ja havainnollistamisena vierailijoille.

Korholan johtama työryhmä luovutti loppuraporttinsa ympäristöministeriölle keskiviikkona.

–  Tutustumme ympäristöministeriössä selvitykseen ja arvioimme, kuinka etenemme. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on tärkeää, että myös kansallispuistoverkostoa kehitetään, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoi ministeriön tiedotteessa.

Selvityksen on tarkoitus toimia pohjana ministeriön lainvalmistelulle uuden kansallispuiston perustamiseksi.