Työryhmä ehdottaa eduskunnalle mahdollisuutta äänestää poikkeusoloissa etänä

”Sääntely vähentäisi kansanedustajien tarvetta matkustaa Helsinkiin.”
Eduskunta

Eduskunnan puhemiesneuvoston asettama virkamiestyöryhmä esittää, että eduskunnan työjärjestystä muutettaisiin väliaikaisesti siten, että eduskunta voisi poikkeusoloissa äänestää istunnoissa etänä ja valiokunnat järjestää etäkokouksia.

Tarkoituksena on turvata eduskunnan toimintakyky koronavirustilanteessa.

– Sääntely vähentäisi kansanedustajien tarvetta matkustaa Helsinkiin eduskuntatyön tekemistä varten ja siten riskiä altistua tai altistaa muita sairastumiselle, työryhmän ehdotuksessa todetaan.

Viruksen leviämisen jatkuminen voi vaarantaa eduskunnan toimintakyvyn, jos monet kansanedustajat tai eduskunnan työntekijät sairastuvat samanaikaisesti viruksen aiheuttamaan tautiin tai altistuvat sairastumiselle.

Eduskunnassa on kevään aikana ryhdytty moniin toimiin viruksen leviämisen estämiseksi. Muun muassa yleisölehteri on suljettu ja asiantuntijat antavat lausuntonsa valiokunnille etänä.

Puhemiesneuvosto on katsonut kuitenkin tarpeelliseksi valmistella poikkeusoloissa sovellettavaa sääntelyä myös täysistunnon etä-äänestyksestä ja valiokuntien etäkokouksista.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola sanoi tiistaina STT:lle, että työryhmä on lähtenyt liikkeelle siitä, että väliaikainen muutos eduskunnan työjärjestykseen ei edellytä perustuslain muutosta.

Jos muutos olisi pysyvä, myös muutos perustuslakiin tarvittaisiin.

– Myös väliaikainen muutos on aikamoisen kynnyksen takana ja edellytykset ovat tiukat. Tämän on oltava välttämätöntä eduskunnan toimintakyvyn turvaamiseksi, Paavola sanoo.

Tiedotteen mukaan muutosten kaavaillaan tulevan voimaan eduskunnan kevätistuntokaudella ja olevan voimassa tämän vuoden loppuun saakka.

Paavola kuitenkin arvioi, että menee varmaan syysistuntokauden alkuun ennen kuin äänestykset voidaan toimittaa etänä. Syynä on se, että ehdotuksen käsittelyn lisäksi tekniset muutokset vievät aikaa.

Puhemiesneuvosto asetti virkamiestyöryhmän 16. huhtikuuta valmistelemaan tarvittavia eduskunnan työjärjestyksen muutoksia.

Puhemiesneuvoston päätöksellä työryhmän mietintö lähetetään lausuntokierrokselle muun muassa eduskuntaryhmille ja valtiosääntöasiantuntijoille. Lausuntojen määräaika on tiistai 9. kesäkuuta. Saatuaan lausunnot puhemiesneuvosto päättää ehdotuksen antamisesta eduskunnalle.

Lopulta eduskunta päättää, tuleeko muutos väliaikaisesti voimaan. Myös perustuslakivaliokunnalta kysyttäisiin kantaa.