THL: Mieleltään vakavasti sairaan fyysinen terveys jätetään usein hoitamatta – skitsofreniapotilaan elinikä jopa 20 vuotta muuta väestöä lyhyempi

Terveys

Fyysisen terveyden ongelmat ja niihin liittyvä ennenaikainen kuolleisuus ovat yleisiä vakavia mielenterveyshäiriöitä, kuten skitsofreniaa, sairastavilla.

Ilmiön syyt liittyvät osin elintapoihin, kuten tupakointiin, ja lääkehoidon aiheuttamaan painonnousuun, mutta merkittäviä ongelmia on myös fyysisten sairauksien hoidon toteutumisessa.

Tutkimusten perusteella erityisesti syöpien ja sepelvaltimotaudin hoidossa on laatueroja vakavia mielenterveyshäiriöitä sairastavien ja muun väestön välillä.

Skitsofreniaa sairastaville tehdään esimerkiksi harvemmin pallolaajennus tai ohitusleikkaus kuin muille sepelvaltimotautipotilaille.

Lääkehoitokaan ei aina toteudu suositusten mukaan.

Muuhun väestöön verrattuna ero kuolleisuudessa on merkittävä. Skitsofreniapotilaiden elinikä on 10–20 vuotta muuta väestöä lyhyempi.

Viime vuosina ero on kaventunut, mutta se on johtunut itsemurhakuolemien vähentymisestä – tautikuolemissa ero on ennallaan.

Syynä tähän on muun muassa fyysisten terveysongelmien tunnistamisen, tutkimisen, hoidon osaamisen ja resursoinnin puutteet psykiatrian puolella.

Muilla erikoisaloilla ja perusterveydenhuollossa taas tarvittaisiin lisää osaamista sekä aikaa psykiatristen potilaiden erityistarpeiden huomioimiseen.

– Vakavasta mielenterveyshäiriöstä kärsivällä on oikeus terveelliseen ja aktiiviseen elämään, samaan fyysiseen terveyteen ja terveydenhoitoon kuin muillakin, mutta tämän periaatteen toteutumiseen on vielä pitkä matka, THL:n tutkimusprofessori Jaana Suvisaari sanoo.