Selvitys: Työntekijät aiempaa pessimistisempiä tulevaisuuden suhteen

Työllisyys

Joka kymmenes palkansaaja uskoi viime vuonna, että menettää työpaikkansa, ilmenee Työ- elinkeinoministeriön tuoreesta Työolobarometrista.

Näkemykset työllisyystilanteen ja oman työpaikan talouden muutoksista ovat heikentyneet viimeiset viisi vuotta.

Viidennes miehistä ja 13 prosenttia naisista uskoo, että lomautus osuu kohdalle seuraavan vuoden aikana.

Työttömyyttä ei nähdä kuitenkaan lopun alkuna, koska lähes kolme neljästä arvioi, että löytäisi uuden työpaikan omalta alalta.

90 prosenttia palkansaajista pitää omaa työkykyään erittäin tai melko hyvänä fyysisten ja henkisten vaatimusten kohdalla. Arvio omasta työkyvystä on parantunut viime vuosina huolimatta palkansaajajoukon ikääntymisestä.

Psyykkistä kuormitusta työntekijät kokevat erityisesti työssä tapahtuvista muutoksista ja epävarmuudesta työn jatkumisesta.