Puolueiden kannatusprosentit voi ilmoittaa kahdella tavalla – ja siitä syntyi sanailua Ajatuspaja Alkion ja perussuomalaisten välille

Politiikka

Perussuomalaisten äänenkannattaja Suomen Uutiset kysyi Taloustutkimuksen asiakkuusjohtajan Juho Rahkosen näkemystä Ajatuspaja Alkion väitteeseen, jonka mukaan kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps.) sortui väärentelemään nuorten puoluenäkemyksiä.

Tynkkynen julkaisi Twitterissä grafiikan, johon hän kertoo laskeneensa, miltä puolueiden kannatukset näyttäisivät, jos vain kantansa ilmoittaneet laskettaisiin mukaan.

Twitterissä jaetussa Tynkkysen pylväsdiagrammissa perussuomalaisten kannatus on jopa 25,3 prosenttia.

Ajatuspaja Alkion teettämässä tutkimuksessa perussuomalaisille laskettiin 19 prosentin kannatus.

Suomen Uutisten mukaan Rahkonen toteaa, ettei hän kommentoi suoraan Aula Research Oy:n eli kilpailijansa tekemää tutkimusta, mutta toteaa, että puoluekannatusmittausten raportoinnissa on aivan oikein ja perusteltua jättää pois ne vastaajat, jotka eivät ole ilmoittaneet puoluekantaansa.

Vastaajamäärän ilmoittaminen ja virhemarginaalin laskeminen tehdään aina kokonaisvastaajamäärän pohjalta, joka tässä tapauksessa on 1 028, Rahkonen toteaa.

– Ei siis ole vääristelyä tulkita tuloksia vain puoluekantansa kertoneiden kesken ja silti ilmoittaa kokonaisvastaajamäärä.

Rahkonen sanoo, että ne, jotka eivät kyselyissä kerro puoluekantaansa, voidaan laskea nukkuvien puolueeseen.

– Myös tämä äänioikeutettujen ryhmä on tärkeä, ja kuvatussa tutkimuksessa se on ollut keskimääräisellä tasolla. Vaaleissa noin 25–35 prosenttia jättää äänestämättä, ja yleensä kyselytutkimuksissa suunnilleen sama osuus ei ilmoita mitään puoluekantaa tai sanoo, ettei aio äänestää. Kuitenkin vaaleissa vain annetut äänet ratkaisevat, joten myös puolueiden kannatusluvuista jätetään yleensä nukkuvat pois.

– Kumpikaan tapa ei ole väärin, koska myös nukkuvista on tärkeää saada tietoa.

Rahkosen mukaan lukuja raportoidessa on tärkeää kertoa, kummalla tavalla kannatusprosentit on ilmoitettu – nukkuvilla vai ilman.

Tätä korostaa myös Ajatuspaja Alkion tutkimuskoordinaattori Pauliina Maukonen. Tutkimuksessa jopa 22 prosenttia 15–29-vuotiaista ei osannut sanoa puoluettaan, eikä viisi prosenttia äänestäisi lainkaan.

– Me otimme ei osaa sanoa -porukan ja äänestämättä jättävät mukaan tutkimukseen, koska se oli merkittävän iso joukko nuoria, Maukonen sanoo.

– Rahkonen on oikeassa, tärkeintä on ilmoittaa lukuja kertoessaan, kummalla tavalla tutkimus on tehty. Asian voi siis ilmaista kahdella tavalla, ja me teimme tässä tietoisen valinnan.

Maukonen huomauttaa, että Tynkkysen grafiikka levisi sosiaalisessa mediassa myös ilman tietoa siitä, että siinä huomioitiin vain kantansa ilmoittaneet.

Silloin olisi parempi poistaa Ajatuspaja Alkion ja kyselyn tuottaneen Aula Research Oy:n nimet, Maukonen toteaa.

Tynkkynen kommentoi Suomenmaalle sähköpostitse Maukosen väitettä, jonka mukaan hän vääristeli Ajatuspaja Alkion tutkimusta.

– Toisin kuin Maukonen väittää, tutkimustuloksessa ps-kannatusta ei ole vääristelty eikä kuvasta ole myöskään jätetty kertomatta kantaansa ilmoittamattomien ja niiden ihmisten määrää, jotka eivät aio äänestää. Sen sijaan ajatuspaja on itse julkaissut kannatusluvut tavalla, jota ei käytetä, Tynkkynen toteaa.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos puolestaan kirjoittaa Twitterissä, että ”keskustan ajatuspaja kikkailee itse gallupin esitysmuodossa ja syyttää sitten muita vääristelystä”.Juttuun lisätty Tynkkysen kommentit kello 18.00.

Juho Rahkosen titteli korjattu 19.10 kello 12.42: Rahkonen ei ole Taloustutkimuksen toimitusjohtaja vaan asiakkuusjohtaja.