Pääministeri Marin: Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta ja kansainvälistä asemaa

Nato-selonteko

Jäsenyys Natossa vahvistaisi Suomen mahdollisuuksia sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen, ihmisoikeuksien ja rauhan edistämisessä, katsoo pääministeri Sanna Marin (sd.).

Nato-jäsenyys vahvistaisi pääministerin mukaan myös Suomen kansainvälistä asemaa.

–Ennen kaikkea liittymällä Natoon Suomi vahvistaisi omaa turvallisuuttaan, Marin sanoi eduskunnan Nato-selonteon lähetekeskustelussa.

– Uskon, että puhun monien puolesta, kun sanon, että yhdessä jaettu tehtävämme on kaikissa tilanteissa turvata Suomen itsenäisyys, Suomen koskemattomuus ja suomalaisten mahdollisuus elää elämänsä turvallisesti ja rauhassa, pääministeri totesi.

Marinin mukaan Nato-jäsenyyden ytimen, yhteisten turvatakuiden toteutumiseksi Suomen tulee osallistua Pohjois-Euroopan puolustusjärjestelyihin sekä Naton yhteiseen puolustussuunnitteluun.

– Suomella tulee olla kyky osoittaa Puolustusvoimien joukkoja toisen Naton jäsenvaltion avuksi ja kyky vastaanottaa toisten Naton jäsenvaltioiden joukkoja Suomeen.

Marinin mukaan on tärkeää kuitenkin korostaa, että kaikista kansainvälisen avun antamiseen tai vastaanottamiseen liittyvästä toiminnasta tehdään aina erikseen päätökset Suomen lainsäädännön mukaisessa järjestyksessä.

– Suomen tärkeimpiä tehtäviä Natossa on huolehtia omasta puolustuksestaan. Naton päätöksenteko perustuu yksimielisyyteen.

Suomen jäsenyys Natossa ei Marinin mukaan merkitsisi perustuslain mukaisen maanpuolustusvelvollisuuden laajentamista koskemaan koko liittokunnan alueen yhteistä puolustusta.

– Suomen lainsäädäntö rakentuu pääosin kansallisen puolustuksen ajatukselle, mutta lainsäädäntöä on viime aikoina kehitetty siten, että se tukee kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista sekä muuta kansainvälistä yhteistyötä.

Marin muistutti, että Suomen Nato-kumppanuutta on syvennetty hyvin läheiseksi. Myös Ruotsi on noudattanut vastaavaa linjaa.

– Turvallisuus- ja puolustusyhteistyöhön ei missään muodossaan kuitenkaan liity turvallisuustakeita, todellista ennaltaehkäisevää vaikutusta saati muita yhteisen puolustuksen keskeisiä tekijöitä.

Marinin mukaan Ruotsi on läheisin kumppanimme.

– On etumme, että Suomi ja Ruotsi tekevät turvallisuusratkaisunsa yhtä aikaa ja hyvässä yhteisymmärryksessä keskenään.

Pääministerin mukaan Ruotsi on tänään saattamassa loppuun päätöksentekonsa voidakseen hakea jäsenyyttä Natossa mahdollisesti jo lähipäivinä.

– Haluan valtioneuvoston puolesta ilmaista kiitokseni Ruotsille siitä läheisestä yhteistyöstä, jota olemme viime aikoina tehneet, pääministeri sanoi.