Oikeuskansleri: Valtioneuvoston kanslia viivytti vastausta kansalaiselle liian pitkään

Oikeuskansleri

Viisi kuukautta on kohtuuttoman pitkä aika vastata kansalaisen tiedusteluun, katsoo oikeuskansleri. Hänen mukaansa valtioneuvoston kanslia (VNK) ei noudattanut asiassa hyvän hallinnon vaatimuksia.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan asia oli sellainen, että kansalaisen tiedusteluun olisi ollut mahdollista vastata lyhyessäkin ajassa. Kesäkuussa 2020 tehtyyn tiedusteluun vastattiin kuitenkin saman vuoden marraskuussa ja vasta sen jälkeen, kun oikeuskanslerinvirasto oli lähettänyt selvityspyynnön. Lisäksi VNK ei vastannut kaikkiin kantelijan esittämiin kysymyksiin.

Pöysti toteaa, että riittävän ripeälle vastaamiselle ei voi asettaa kiinteää kaikkiin tapauksiin soveltuvaa enimmäisaikaa. Hyvään hallintoon kuuluu kuitenkin oikeus saada asialliseen kysymykseen vastaus ilman aiheetonta viivytystä.