MTK:n Viljanen tyrmää “suojelusosialisoinnin“: “Puolustamme kynsin ja hampain omaisuuden suojaa“

Kotimaa

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen puolusti omaisuuden suojaa MTK:n valtuuskunnan kevätkokouksessa Tampereella keskiviikkona.

– Maamme historia osoittaa kiistattomasti, että vahva yksityinen omistusoikeus, omaisuuden suoja, on ollut ja on edelleen länsimaisen yrittäjyyden, yksityisen ja yhteisen varallisuuden kartuttamisen kulmakivi sekä elinehto- hyvinvointivaltiomme perusta, Viljanen sanoi.

– Julkisen keskustelun perusteella monet poliitikot tai tutkijat haluaisivat peruuttaa takaisin sarkajaon aikaan, keskittämällä asutuksen takaisin vähintääkin ryhmäkyliin – tai pikemminkin vain suurempiin taajamiin ja kaupunkeihin.

Viljasen mukaan ympäristönsuojelun ja ilmastopolitiikan varjolla esitetään, että naapurille, kunnalle, valtiolla tai jollekin yhden asian liikkeelle voisi omasta tahdostaan syntyä oikeuksia suhteessa toisten omaisuuteen.

– Mikä pahinta, tässä ajattelumallissa syntyy yleensä vain oikeuksia – ilman oikeuksiin liittyviä velvollisuuksia, Viljanen kummasteli.

Viljanen mainitsee esimerkkinä kansalaisaloiteen, jossa esitetään pakollista naapureiden kuulemista ennen hakkuita.

– Epäsuorempi esimerkki ovat laskelmat, joissa ei huomioida metsissämme tai pelloillamme tapahtuvaa hiilensidontaa hyödyksemme, mutta puunkäytössä ja ruoan syömisessä vapautunut hiili lasketaan hiilipäästöksi.

Viljanen korosti MTK:n puolustavan kynsin ja hampain yksityisen omaisuuden suojaa ja maanomistajan oikeutta hyödyntää omaisuuttaan kestävästi.

– Vastustamme pakkokeinojen käyttöä ja alihintaisia korvauskäytäntöjä, joiden yhdistelmää voi selkeydenkin vuoksi kutsua sosialisoinniksi.

ViljaSEN mukaan Suomeen on pikku hiljaa ujuttautunut kaavasuojelun, laajojen sidosryhmäkuulemisten, kuntalaisvalitusten ja kansalaisaloitteiden siivellä uudenlainen ”suojelusosialisoinnin” malli.

– Tätä kautta on syntynyt uusi edunvalvonnan kenttä, jossa perustellaan omaisuuden suojan sivuuttamista niin sanotuilla korkeimmilla päämäärillä ilman sivumainintaakaan velvoitteiden konkreettisesta korvaamisesta rajoitteiden kohteelle, omistajalle.

Viljanen vaati hallitukselta toimia maaomistajuuden puolesta.

– Hallituksen on puolustettava maaomistajuutta ja yrittäjyyttä oikeudenmukaisuutta edistävällä tavalla niin kotimaassa kuin EU-foorumeilla sekä huolehdittava siitä, että meidän ainoat hiiltä sitovat elinkeinomme, maa- ja metsätalous, saavat oikeutta niin taakanjaosta kuin tulonjaosta päätettäessä.